Αφορά επιχειρήσεις τουρισμού, μεταποίησης, υπηρεσιών Logistics και πρωτογενούς τομέα

Αναπτυξιακός νόμος: Νέος κύκλος αιτήσεων [Vid]

27/05/2021 - 16:14 Ενημερώθηκε 28/05/2021 - 11:28

Δύο νέες προκηρύξεις καθεστώτων ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Παναγιώτης Χριστόφας.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (5ος κύκλος).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.

«Αφορούν ενισχύσεις για επιχειρήσεις έως και 55% επιδότησης. Αφορά επιχειρήσεις του  τουριστικού τομέα, για τον εξυγχρονισμό και την ίδρυση τουριστικών μονάδων. Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του πρωτογενούς τομέα και των γεωργικών προϊόντων, τυποποιητήρια ελαιολάδου, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, εκσυγχρονισμός θερμοκηπίων, επιχειρήσεις υπηρεσιών LOGISTICS» είπε στη δήλωσή του στο «Ε» ο κ. Χριστόφας.

Σημειώνεται ότι η μεταποίηση αφορά στην ίδρυση ελαιοτριβείων, τυροκομείων, τυποποιητηρίων ελαιολάδου και ελιάς, ποτοποιΐας, οινοποιείου, αρτοποιείου, τυποποίησης θαλάσσιου αλατιού, αποθήκευσης ζωοτροφών, εκσυγχρονισμός πυρηνουργείων και σφαγείων. Ο τουρισμός αφορά στην ίδρυση ή στον εκσυνχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, ίδρυση camping. Οι υπηρεσίες αφορούν στην ίδρυση μονάδων παροχής υπηρεσιών  logistics, και ο τομέας πρωτογενούς παραγωγής αφορά στον εκσυγχρονισμό των θερμοκηπείων.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο προϋπολογισμός για το καθεστώς  ενίσχυσης, για το πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα» 7ος Κύκλος ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης, για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Οι σχετικές προκηρύξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.ependyseis.gr ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 à Νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αξιολόγησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην κα Ευανθία Πίτικα στο τηλέφωνο 2251023201.

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey