Ανεπίσημα και …επίσημα αποτελέσματα

24/04/2021 - 12:41

Όπως είχαμε προαναγγείλει ο  Περιφερειάρχης Κ. Μουτζούρης σε συνέντευξη τύπου την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε το περίγραμμα των αποτελεσμάτων του προγράμματος  ενίσχυσης πληττόμενων από τον κορωνοϊό επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη τα διαθέσιμα κονδύλια έφθασαν για να επιδοτηθούν οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις από όσες είχαν κάνει αίτηση, με τη βαθμολογική βάση να διαμορφώνεται στο 21,7, ενώ κάπου 330 προτάσεις είχαν μεν την απαιτούμενη βαθμολογία αλλά απορρίφθηκαν λόγω κατάθεσης ελλιπούς φακέλου υποψηφιότητας. Κατά πληροφορίες, η μη ταυτόχρονη με την συνέντευξη ανακοίνωση και των συνολικών επίσημων αποτελεσμάτων με λίστες επιτυχόντων και αποτυχόντων, οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα σε σχέση με το Πανελλαδικό πληροφοριακό σύστημα επενδύσεων. Επομένως καλώς εχόντων των πραγμάτων η επίσημη συνολική ανακοίνωση κατά υποψήφιο, αναμένεται στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, παρατείνοντας την αγωνία των υποψηφίων. Διότι ναι μεν όσοι υπερβαίνουν τη βαθμολογική βάση είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμοι, αλλά δεν γνωρίζουν αν παρά ταύτα περιλαμβάνονται στους 330 κομμένους λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουν υπομονή, μέχρι να δουν το όνομά τους στις επίσημες λίστες επιτυχόντων.

Με τους υπόλοιπους τι;

Οσοι δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη - που υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα επίσημα στοιχεία κάθε επιχείρησης - βαθμολογία, αλλά  βρίσκονται σχετικά κοντά στη βαθμολογική βάση, διατηρούν κάποιες ελπίδες ότι πιθανότατα θα υπαχθούν τελικά στο πρόγραμμα.  Και τούτο διότι,  αφενός ο Περιφερειάρχης δεσμεύθηκε ότι θα διεκδικήσει πόρους από τον κεντρικό προϋπολογισμό, και αφετέρου διότι  οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλες Περιφέρειες έχουν θέσει παρόμοιο αίτημα, έναντι του οποίου η κυβέρνηση τείνει ευήκοον ους. Η τελική απόφαση όμως,  τελεί υπό την έγκριση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που θα κρίνουν, κατά πόσον σε τέτοια προγράμματα μπορούν να διατεθούν πόροι του νεοσύστατου Ταμείου Ανάκαμψης.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey