Είπε

24/06/2016 - 13:53

«Οι λεγόμενες ΜΚΟ και τα διεθνή ΜΜΕ, εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα της χώρας τους και στη συνέχεια της πάσχουσας περιοχής, πολλάκις δε λειτουργούν και ως δυνάμεις αποσταθεροποίησης».


Λευτέρης Παπαϊωάννου, σύμβουλος Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων, πρώην γεν. γραμματέας Δήμου Λέσβου («Τα Νέα της Λέσβου»)

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey