Η λίστα των θεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

05/04/2022 - 18:00

Συνεδριάζουν την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ακολούθως περιλαμβάνεται η λίστα των θεμάτων που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Θέμα 13ο: Συμμετοχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην έκθεση «Κυνηγεσία 2022», Συνδιογράνωση με Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους με συμβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, MEC Παιανίας 8 - 10 Απριλίου, δαπάνης ποσού 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 14ο: Επικαιροποίηση δικηγόρων προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα αρμόδια δικαστήρια δαπάνης ποσού 1.883,00 € πλέον φΠα Ι Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 15ο: Ορισμός δικηγόρων προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα αρμόδια δικαστήρια δαπάνης ποσού 1.642,00 € πλέον ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 16ο: Διόρθωση του αποφασιστικού 4 και 8 της με αριθμό 100/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΣΖΓ7ΛΩ-6ΣΜ) ως προς τα ποσά Ι Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 17ο: Επικαιροποίηση της αριθμ. 61/2021 (ΑΔΑ: 61ΦΞ7ΛΩ-93Φ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αριθμ. 253/2020(ΑΔΑ: Ω2ΥΩ7ΛΩ-652) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού - Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 18ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου, συνολικού ποσού 912,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός (22543 51220)

Θέμα 19ο: Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, απολογιστικά, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας που προέκυψαν λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και παγετού που έπληξε το νησί της Λήμνου κατά το χρονικό διάστημα 22-23 και 24 Ιανουαρίου 2022 (ποσού 1.736,36€ συμπ. ΦΠΑ) Ι Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός (22543 51220)

Θέμα 20ο: Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, έτους 2022, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ι Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Λέσβου κα Ευστρατία Ελευθερίου (22513 53622)

Θέμα 21ο: Εξέταση της δυνατότητας ανάθεσης δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, καθώς και προσδιορισμός του χρόνου κατάθεσης των κατακυρωτικών εγγράφων αυτών Ι Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας Πε Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 22ο: Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 1867/78/12-01-2022 (ΑΔΑΜ:228ΥΜν009915432) σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 35.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ι Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Λέσβου, κα Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 23ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη μεταφορικών δαπανών της Δ/νσης Τουρισμού για την αποστολή έντυπου τουριστικού υλικού και προϊόντων στο εσωτερικό, καθώς και επιστροφής των τυχόν υπολοίπων αυτών, για το έτος 2022. Δαπάνη έως 2.100,00 € συμπ. Φ.Π.Α. Ι Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 24ο: Εξειδίκευση πίστωσης & έγκριση δαπάνης για την κάλυψη κόστους εξειδικευμένων μετεκτυπωτικών και γραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2022, κόστους 1000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ι Εισηγητής: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Περιφερειάρχη κα Ειρήνη Αρμενάκα (22513 52104)

Θέμα 25ο: Τροποποίηση της ΣΑΕΠ588 με εισαγωγή νέου έργου με κωδικό 2014ΕΠ58800002.42 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2022-2024», προϋπολογισμού 325.000,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση δημοπράτησης του έργου Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 26ο: Κατακύρωση Σύμβασης στο πλαίσιο διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΝΔΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού 397.000,00€, με ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 27ο: Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΗ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΗΣ ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ - ΣΤΥΨΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», αναδόχου Ε.Ε. ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 28ο: Ακύρωση της αρ. 1042/09-12-2021 Απόφασής σας περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΙΑΣ», αναδόχου Ε.Ε. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ» Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 29ο: Τροποποίηση του Προϋπολογισμού των Υποέργων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΝ 12/6/2017» (Κωδ. Έργου 2017ΕΠ88800000) συνολικού Π/Υ 4.883.905,00 € της ΣΑΕΠ 888, με την εισαγωγή νέου υποέργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΌ ΣΕΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21/5/2021» και κωδικό (Κωδ. Έργου 2017ΕΠ88800000.10) προϋπολογισμού 350.000,00€ με τον ΦΠΑ Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 30ο: Έγκριση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» συνολικής δαπάνης 749.526,68 € με Φ.Π.Α. Ι Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κ. Δημήτριος Ακριώτης (22513 53855)

Θέμα 31ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 Ι Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660)

Θέμα 32ο: Ακύρωση της αριθ. 89/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση Προκήρυξης για σύναψη Σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 1.249.232,90 € με Φ.Π.Α. Ι Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660)

Θέμα 33ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ) Ι Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey