Η ανακοίνωση της Περιφέρειας για ένα έργο αξίας 639.168€

Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής Βιοαποβλήτων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

05/04/2022 - 10:00

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 συνολικής επιλέξιμης δημοσίας δαπάνης 639.168€.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey