Την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου με δύο συνεδριάσεις

Από παλαιότερη συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβούλων Δυτικής Λέσβου Από παλαιότερη συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβούλων Δυτικής Λέσβου Φωτογραφία Αρχείου: Ανδρονίκη Κουτσαβλή

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου

19/01/2023 - 13:00 Ενημερώθηκε 19/01/2023 - 13:25

Δύο συνεδριάσεις προγραμματίζονται για την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με προσκλήσεις του προέδρου αυτού, Ευστράτιου Γελαγώτη.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης κα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα θέματα:

 • Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας- Αποκομιδής και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος (Α΄ και Β΄ εξάμηνο) Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρέας Αξής
 • Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023 Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρέας Αξής
 • Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Λέσβου(Δ.Ε.Υ.Α.Λ) Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρέας Αξής
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρέας Αξής
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου δυτικής Λέσβου για την συμμετοχή του σε γνωμοδοτική επιτροπή σχετικά με ναυάγια-πλοία Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρέας Αξής
 • Έγκριση ή μη πρακτικών Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης Κοινοτήτων Ανεμώτιας και Κάπης Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Πάππος
 • Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών εκποίησης - εκμίσθωσης και αγοράς - μίσθωσης ακινήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου (αρ. 1, 3 του ΠΔ 270/81) Ι Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ασανούλα Κοκκινέλλη Γιαννή
 • Εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου Ι Εισηγητής Αντιδήμαρχος Γιώργος Αλάνης
 • Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου Ι Εισηγητής Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου Νικόλας Περιβολάρης
 • Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ι Εισηγητής Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου Απόστολος Βαρελτζής
 • Αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία για δωρεά παραχώρηση φερτών υλικών Ι Εισηγητής αντιδήμαρχος Ιορδάνης Ιορδάνου
 • Καταβολή τελών κοιμητηρίων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ι Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ασανούλα Κοκκινέλλη Γιαννή

Η δεύτερη συνεδρίαση που έχει χαρακτήρα ειδικής τακτικής συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 20:30 με ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 Δήμου Δυτικής Λέσβου όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Πάππο.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey