Στον Μουτζούρη εκπρόσωποι του Συνδέσμου

Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων ο νέος συνεργάτης της Περιφέρειας σε θέματα ιδιωτικών επενδύσεων Φωτογραφία: Ανδρονίκη Κουτσαβλή

Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων ο νέος συνεργάτης της Περιφέρειας σε θέματα ιδιωτικών επενδύσεων

17/05/2022 - 12:30

Κλιμάκιο του νεοϊδρυθέντος Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Λέσβο, επισκέφθηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη για τους σκοπούς του Συνδέσμου και τη φιλοδοξία του να αποτελέσει το μόνιμο θεσμικό συνεργάτη και τεχνικό σύμβουλο της Περιφέρειας σε θέματα ιδιωτικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στην από κοινού διεκδίκηση και απορρόφηση πρόσθετων πόρων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προς όφελος των νησιών της Περιφέρειάς μας και των κατοίκων τους.

Από την πλευρά του ο κ. Μουτζούρης, αφού συνεχάρη τους εκπροσώπους του Συνδέσμου για την ίδρυση του φορέα, δήλωσε την απόλυτη διαθεσιμότητα του ίδιου και των υπηρεσιών της Περιφέρειας για συνεργασία τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο υλοποίησης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ.

Αναζήτηση πρόσθετων πόρων

Στα επιμέρους ζητήματα ο Σύνδεσμος έθεσε τον κ. Περιφερειάρχη το ζήτημα της αναζήτησης πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότησης επενδύσεων του προγράμματος της Περιφέρειας 3.α.1 έτσι ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτό, που βαθμολογήθηκαν μεν θετικά και κρίθηκαν υπαγώγιμες, πλην όμως δεν επαρκούν τα έως τώρα κονδύλια για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Επί του θέματος αυτού ο κ. Περιφερειάρχης έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΔ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  να ερευνήσουν το θέμα και να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα μεταφοράς πόρων από άλλα προγράμματα τα οποία έχουν ενδεχομένως περιορισμένη απορροφητικότητα.

Επιπλέον, ετέθη το θέμα της χρηματοδότησης των 50 περίπου αιτήσεων θεραπείας για επιχειρήσεις που διεκδικούν την έστω και καθυστερημένη ένταξη στο πρόγραμμα πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία και ο κ. Περιφερειάρχης έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικού) να αναζητήσει την τύχη του σχετικού αιτήματος που είχε υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση και τις ευχαριστίες τους προς τον Περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκρισή του τόσο στο θέμα της καθιέρωσης μόνιμων διαδικασιών συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με τον ίδιο, όσο και για τη βούληση πρακτικής παρέμβασής του για την αντιμετώπιση τρεχόντων επιμέρους ζητημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Παναγιώτη Μυριτζή Ι Πρόεδρος, Γεώργιο Επιτροπάκη Ι Αντιπρόεδρος, Παντελή Καραδούκα Ι Γενικός Γραμματέας, Παντελή Δημητρακόπουλο Ι Ταμίας και μέλη Σπύρο Ευστρατίου, Ηλία Μαλαματίνα & Γεώργιο Περρή.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey