Επιτροπάκης, Καραδούκας, Δημητρακόπουλος, Ευστρατίου, Μαλαματίνας και Περρής στο ΔΣ

Παναγιώτης Μυριτζής ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων που μόλις ιδρύθηκε στο Βόρειο Αιγαίο

11/05/2022 - 15:39 Ενημερώθηκε 12/05/2022 - 09:11

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου με πρόεδρο τον μελετητή Παναγιώτη Μυριτζή . Μεταξύ των σκοπών του Συνδέσμου, πέραν της αυτονόητης προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και προάσπισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, είναι  η συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων, Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και λοιπών κοινωνικών φορέων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η συμβουλευτική υποστήριξη της Πολιτείας γενικότερα σε θέματα επενδυτικής πολιτικής με έμφαση στις πολιτικές άμβλυνσης των συνεπειών της νησιωτικότητας, οι δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων στο Βόρειο Αιγαίο και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών μας ως προς τις επενδυτικές δυνατότητες και γενικά κάθε δράση που συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Ο μελετητής Παναγιώτης Μυριτζής

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση: Παναγιώτης Μυριτζής, Πρόεδρος, Γεώργιος Επιτροπάκης, Αντιπρόεδρος, Παντελής Καραδούκας,, Γενικός Γραμματέας, Παντελής Δημητρακόπουλος, Ταμίας και μέλη Σπύρος Ευστρατίου, Ηλίας Μαλαματίνας, Γεώργιος Περρής.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey