Οικονομικές επισημάνσεις…

01/07/2012 - 05:56
Τάξη στον παράκτιο χώρο και τα νησιά επιχειρεί να βάλει το ΥΠΕΧΩΔΕ με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις για το πού μπορεί να γίνει τι και πώς.
Τάξη στον παράκτιο χώρο και τα νησιά επιχειρεί να βάλει το ΥΠΕΧΩΔΕ με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις για το πού μπορεί να γίνει τι και πώς. Το κείμενο δόθηκε για διαβούλευση προς τους αρμόδιους φορείς. Πρόκειται για το τελευταίο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, μετά απο αυτά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία, και σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά, «θα συμπληρώσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση και μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες». Όπως υποστηρίζει, με αυτό «περιορίζεται η δόμηση, αναδεικνύεται η φυσική ομορφιά, στηρίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών». Στόχος είναι να προστατευτούν και να αναδειχτούν ο παράκτιος και νησιωτικός χώρος, να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής και να επιτευχθεί περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική συνοχή στον τόπο.

Καθορίζεται με βάση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ότι η ελάχιστη απόσταση για την κατασκευή κτηρίων θα είναι τα 50 μέτρα από τον αιγιαλό, ανάλογα με την κλίση της περιοχής, ενώ μετά τα 100 μέτρα οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι ευνοϊκότεροι. Τυχόν παλαιότερες αυστηρότερες ρυθμίσεις ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, κατισχύουν των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, δηλαδή αυτών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Χωροταξικό. Επίσης, παρουσιάζονται αρχές και προϋποθέσεις εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών, που θεσπίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι συνεπείς προς τις σχετικές κοινοτικές και μεσογειακές δεσμεύσεις. Ορισμένες είναι η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και η διατήρηση της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, η αναγνώριση του ενδεχόμενου κινδύνου από την κλιματική αλλαγή, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων των κατοίκων, στη διαδικασία διαχείρισης, η εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης για τους πολίτες.

Το Χωροταξικό Πλαίσιο θέτει και κατευθύνσεις για τις επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η βιομηχανία και η ενέργεια δεν μπορούν να ασκούνται εις βάρος των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, ενώ πρέπει να εφαρμόζονται και οι προβλέψεις του Χωροταξικού για τη Βιομηχανία. Για τον τουρισμό, τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής εφαρμόζονται οι προβλέψεις του σχετικού Χωροταξικού και προωθείται ο βιώσιμος παράκτιος τουρισμός. Στα οδικά, λιμενικά και συναφή έργα υποδομής, η κατασκευή θα γίνεται κατόπιν ευρύτερου σχεδιασμού, με αποφυγή διατάραξης ζωνών ιδιαίτερης ευαισθησίας κοντά στην ακτογραμμή. Μετά την παύση λειτουργίας των δραστηριοτήτων, επιβάλλονται μέτρα αποκατάστασης των περιοχών.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey