Δίσεκτο το 2008 για τη ΝΕΛ

01/07/2012 - 05:56
Επιδεινώθηκε η οικονομική θέση της ΝΕΛ κατά τη διάρκεια του 2008. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την εταιρεία για το σύνολο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, εικόνα αναμενόμενη.
Επιδεινώθηκε η οικονομική θέση της ΝΕΛ κατά τη διάρκεια του 2008. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την εταιρεία για το σύνολο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, εικόνα αναμενόμενη, αφού στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν και τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί για το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, αλλά και στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου.

Στην έκθεσή της η ΝΕΛ αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην οικονομική κρίση, αλλά και στο ναυτικό ατύχημα του «Θεόφιλου». Η ΝΕΛ πιστεύει ότι η κρίση θα συνεχιστεί το τρέχον έτος και η κατάσταση θα εξομαλυνθεί το 2010 και το 2011. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα βελτιωθούν οι ταμιακές ροές (δηλαδή τα διαθέσιμα) καθώς τα ταχύπλοα «Αίολος Κεντέρης Ι» και «Αίολος Κεντέρης ΙΙ» δρομολογήθηκαν στις άγονες γραμμές του Αιγαίου και πλέον ο χρόνος εκμετάλλευσής τους αυξήθηκε από 60 ημέρες σε 360 ημέρες ετησίως. Στόχος της διοίκησης είναι η δραστηριοποίηση και άλλων πλοίων στις άγονες γραμμές, καθώς πιστεύει ότι οι γραμμές αυτές θα συνεισφέρουν θετικά στο μικτό λειτουργικό περιθώριο του Ομίλου. Η πρόθεση της ΝΕΛ φάνηκε από το ότι κατέθεσε πρόταση για δρομολόγηση του «Θεόφιλου» σε άγονες γραμμές.
Η ΝΕΛ προχώρησε σε φιλικό διακανονισμό με τους πλοιοκτήτες των ταχυπλόων πλοίων «Αίολος Κεντέρης» («RED SEA I») και «RED SEA ΙΙ». Ο διακανονισμός αυτός αφορούσε στην επανένταξη των πλοίων αυτών στο στόλο του Ομίλου, με αντίστοιχη διαγραφή των απαιτήσεων απ’ αυτούς. Τα πλοία δραστηριοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα και εκεί θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται, καθώς στην αγορά αυτή παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη.
Η απώλεια εσόδων της θερινής περιόδου, καθώς και η προσωρινή χρηματοδότηση του κόστους αποκατάστασης της ζημίας του «Θεόφιλου» δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, μεσούσης της χρήσεως. Πέραν αυτών, ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε και το κόστος των καυσίμων, οι τιμές των οποίων διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα κατά τη θερινή περίοδο στη διάρκεια της οποία παρατηρείται εντατικοποίηση δρομολόγιων, ενώ παρατηρήθηκε ραγδαία πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τη θερινή περίοδο, όταν η επιβατική κίνηση εμφάνισε σημαντική κάμψη.

Αποτελέσματα Χρήσης 2008
Tα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν στη χρήση 2008 στο ποσό των 33.007.926,44 ευρώ έναντι 45.090.546,57 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αποδρομολόγηση του πλοίου «Θεόφιλος», λόγω ναυτικού ατυχήματος στο τέλος Ιουνίου 2008, καθώς και στη μείωση δρομολογίων των άλλων πλοίων του Ομίλου. Το στοιχείο αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση της ΝΕΛ. Επίσης, οι λειτουργικές ζημιές ανήλθαν 5.407.291,22 ευρώ, έναντι 805.631,06 ευρώ το 2007.
Οι συνολικές ζημιές για το 2008 μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) έφθασαν στα 4.623.153,37 ευρώ.

Στοιχεία Ισολογισμού 2008

Η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε 41.100.300,66 ευρώ, έναντι 54.520.238,64 ευρώ το έτος 2007.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό και το 2008 διαμορφώθηκαν σε 123.871.823,55 ευρώ, έναντι 70.667.655,26 ευρώ το 2007.
Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 197.135.181,77 ευρώ από 151.241.101,73 ευρώ το έτος 2007 και το σύνολο των υποχρεώσεών του διαμορφώθηκε σε 156.034.881,11 ευρώ από 96.720.863,09 ευρώ το έτος 2007.

Άλλα στοιχεία
Ένα σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή της εταιρείας είναι η αναφορά που γίνεται στις αναλήψεις που είχαν γίνει από τον κ. Βεντούρη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Οι αναλήψεις αυτές είχαν δικαιολογηθεί από τη ΝΕΛ ως επενδύσεις που τις διαχειρίστηκε αποκλειστικά η εταιρεία-βασικός μέτοχος της ΝΕΛ (δηλαδή ο κ. Βεντούρης), ωστόσο στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ο ορκωτός λογιστής είχε αρνηθεί να εκφράσει γνώμη κι αυτό είχε οδηγήσει σε αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής. Τώρα ο ορκωτός λογιστής αναφέρει: «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 9 “Πελάτες - Λοιπές Απαιτήσεις” και στη σημείωση 28 “Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη”, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες αναφέρεται ότι το υπόλοιπο απαιτήσεων του ομίλου, ύψους 1.894.911,39 ευρώ, στις 31/12/2008 από εταιρεία βασικό μέτοχο, ελεγχόμενη από μέλος Δ.Σ., επεστράφη πλήρως μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.» Αυτή η αναφορά σημαίνει ότι τα στοιχεία που είχε στα χέρια του ο ορκωτός ελεγκτής δείχνουν πως το ζήτημα έκλεισε, παρ’ όλα αυτά εκείνος το σημειώνει για να το έχουν υπόψη τους οι μέτοχοι.
Το δεύτερο ζήτημα που είχε οδηγήσει σε έξοδο τη μετοχή από το ταμπλό ήταν ότι δε θεωρήθηκαν πλήρως διασφαλισμένες οι απαιτήσεις για τα πλοία «RED SEA I» και «RED SEA II». Με την επιστροφή τους στο δυναμικό του ομίλου εξαλείφεται και αυτό το ζήτημα.
 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey