«Να λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι…»

01/07/2012 - 05:56
Άμεση ανάγκη θεωρεί τη λειτουργία του περιφερειακού τμήματος του ΕΦΕΤ στη Μυτιλήνη, η Ένωση Ελλήνων Χημικών. Σε ψήφισμα που εξέδωσε η συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Αιγαίου, υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να λειτουργήσει πριν το καλοκαίρι, κατάλληλα στελεχωμένο.
Άμεση ανάγκη θεωρεί τη λειτουργία του περιφερειακού τμήματος του ΕΦΕΤ στη Μυτιλήνη, η Ένωση Ελλήνων Χημικών. Σε ψήφισμα που εξέδωσε η συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Βορείου Αιγαίου, υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να λειτουργήσει πριν το καλοκαίρι, κατάλληλα στελεχωμένο. Επίσης αναφέρεται ότι από την έναρξη της λειτουργίας του προβλέπεται με συγκεκριμένο τρόπο να καλύψει τις ανάγκες και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Για την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων του ΕΦΕΤ στην Περιφέρειά μας, προτείνεται να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι υφιστάμενες εργαστηριακές υποδομές στους τρεις νομούς της, με υιοθέτηση απ’ αρχής κατάλληλου μοντέλου συνεργασίας.
Αιτιολογώντας τη θέση αυτή, η Ένωση Ελλήνων Χημικών αναφέρει ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου βασικές πηγές εσόδων είναι η παραγωγή και διακίνηση προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και ο τουρισμός. Επομένως, η εκδήλωση οποιουδήποτε τοπικού διατροφικού σκανδάλου θα έχει ανεπιθύμητες συνέπειες, τόσο στη δημόσια υγεία, όσο και στην τοπική οικονομία. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να ελέγχονται τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά της Περιφέρειάς μας και στους χώρους μαζικής εστίασης για την ποιότητά τους, όπως επίσης είναι σημαντικό να ελέγχονται και οι εγκαταστάσεις που τα παράγουν και τα διακινούν, ως προς το βαθμό που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey