Εξωτερικοί συνεργάτες στον ΟΚΑΝΑ

01/07/2012 - 05:56
Ο ΟΚΑΝΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Καμπάνια Ενημέρωσης για τις Εξαρτήσεις. Ετήσιο Φεστιβάλ Κατά των Ναρκωτικών», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες.
Για το Ετήσιο Φεστιβάλ Κατά των Ναρκωτικών

Ο ΟΚΑΝΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Καμπάνια Ενημέρωσης για τις Εξαρτήσεις. Ετήσιο Φεστιβάλ Κατά των Ναρκωτικών», η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013, αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες.

Πρόκειται για έναν Π.Ε. Στατιστικό, έναν Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε. με γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική διαχείριση επικοινωνιακών ενεργειών και έναν προγραμματιστή, εταιρεία ή ιδιώτη, υπεύθυνο για την κατασκευή νέας δυναμικής ιστοσελίδας του Οργανισμού.
Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα τού ΟΚΑΝΑ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2011.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey