Αιτήσεις μέχρι τις 12 Νοεμβρίου για το έργο ανάδειξης του Απολιθωμένου Δάσους Νησίδας Νησιώπης

Γεωλόγος και συντηρητής στο Σίγρι

05/11/2013 - 15:17

Σε ακόμη δύο προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση έργων που έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ, προχωρά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

Σε ακόμη δύο προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση έργων που έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ, προχωρά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, θα προσλάβει για οκτώ μήνες και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο στη Νησιώπη, ένα γεωλόγο και ένα συντηρητή αρχαιοτήτων.

 Με πρόσκληση του διευθυντή του, Νίκου Ζούρου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους Νησίδας Νησιώπης», στη νησίδα Νησιώπη και το Σίγρι Λέσβου. Θα προσληφθεί ένας Γεωλόγος Π.Ε. και ένας Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε..

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, και η διάρκεια απασχόλησης είναι οκτώ μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα επικυρωμένα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία μπορούν να παραλάβουν από το Μουσείο στο Σίγρι Λέσβου (22530 54434) ή το παράρτημα Μυτιλήνης, στην 8ης Νοεμβρίου 17Α (22510 47033) ή το www.lesvosmuseum.gr (<Προκηρύξεις>).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey