445 προσλήψεις-θέσεις πρακτικής άσκησης για αποφοίτους αγροτικών σπουδών, στον ΟΠΕΚΕΠΕ

13 στο Βόρειο Αιγαίο

15/10/2013 - 17:53

Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως έγραψε η εφημερίδα «Έθνος», αναμένεται να εκδοθεί πρόσκληση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πρόσληψη 445 άνεργων νέων επιστημόνων με εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα.

Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως έγραψε η εφημερίδα «Έθνος», αναμένεται να εκδοθεί πρόσκληση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πρόσληψη 445 άνεργων νέων επιστημόνων με εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα. Το πρόγραμμα του Οργανισμού, που βασίζεται σε πόρους τού ΕΣΠΑ, αφορά στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου για κάθε ωφελούμενο, με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του, και στοχεύει στην τοποθέτηση των νέων επιστημόνων σε θέσεις εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με τη μορφή της πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα πρόσληψης έχουν υποψήφιοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις ειδικότητες: Π.Ε. και Τ.Ε. Γεωτεχνικών, Π.Ε. και Τ.Ε. Γεωπόνων ανεξαρτήτως ειδικότητας, Π.Ε. Δασολόγων, Τ.Ε. Δασοπόνων, Π.Ε. Κτηνιάτρων, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών και Π.Ε. Οικονομολόγων.

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες του φορέα σε όλη τη χώρα και έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αποκλειστικά και μόνο μία θέση της προτίμησής τους. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των καθεστώτων ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορίσει υπευθύνους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με τους ωφελουμένους ένα εξατομικευμένο σχέδιο, ενώ οι άνεργοι επιστήμονες θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για διάστημα ενός επταμήνου.

Στην περίοδο της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες θα ασφαλιστούν για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, αλλά και για περίπτωση ατυχήματος, ενώ θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνολική αποζημίωση που θα φτάσει για όλο το διάστημα περίπου τις 4.300 ευρώ μικτά. Με τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων που θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής φόρμας, στην επίσημη ιστοσελίδα τού ΟΠΕΚΕΠΕ: www.opekepe.gr

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προβλέπεται η πρόσληψη οκτώ Γεωπόνων Π.Ε./Τ.Ε., τριών Δασολόγων Π.Ε./Τ.Ε. και δύο Κτηνιάτρων Π.Ε./Τ.Ε..

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey