Αιτήσεις 16 - 30 Σεπτεμβρίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Διαγωνισμός για 160 δικαστικούς λειτουργούς

10/09/2013 - 17:54

Συνολικά 160 σπουδαστές θα δεχθεί φέτος η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία όπως ανακοινώθηκε θα δέχεται αιτήσεις από τους υποψηφίους από τις 16 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά 160 σπουδαστές θα δεχθεί φέτος η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία όπως ανακοινώθηκε θα δέχεται αιτήσεις από τους υποψηφίους από τις 16 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο, προκριματικό στάδιο του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, ενώ το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα, πιθανόν το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ειρηνοδίκη, ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

Ομοίως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν και δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 2310 494100, 494104 και 494105.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey