Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

01/07/2012 - 05:56
Από την 1η Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ένα νέο, ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, του οποίου η τιμή είναι 10% ή 20% χαμηλότερη από το σημερινό οικιακό τιμολόγιο και εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους.
Από την 1η Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ένα νέο, ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, του οποίου η τιμή είναι 10% ή 20% χαμηλότερη από το σημερινό οικιακό τιμολόγιο και εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους.

Η ένταξη στο ΚΟΤ γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος και θα πρέπει ο καταναλωτής να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, με βάση την εκκαθαρισμένη, κατά το προηγούμενο έτος, φορολογική του δήλωση.
Κατηγορία Α: Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών-συνταξιούχων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Κατηγορία Β: Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Κατηγορία Γ: Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών-συνταξιούχων, που δε συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Κατηγορία Δ: Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Και στα ΚΕΠ
Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr) είτε τηλεφωνικά στο 210 9298000. Από 18/10/2010 η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά στα δημοτικά τέλη κ.λπ.) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27ης/9/2010, Α.Φ.Μ. του αιτούντος και του/της συζύγου, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για υποβολή μέσω των ΚΕΠ απαιτούνται τα παραπάνω και επιπλέον ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί το δικαιούχο.
Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στο τηλεφωνικό κέντρο 210 9797400 του ΥΠΕΚΑ, στο τηλεφωνικό κέντρο 210 9298000 της «ΔΕΗ Α.Ε.», στα καταστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στα ΚΕΠ μετά τις 18/10/2010, στην ιστοσελίδα www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=575 του ΥΠΕΚΑ και στην ιστοσελίδα www.dei.gr της ΔΕΗ.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey