Μία θέση κοινωνικού λειτουργού στη Θεσσαλονίκη

01/07/2012 - 05:56
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης κοινωνικού λειτουργού στο υγειονομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, για καθημερινή τετράωρη εργασία.
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης κοινωνικού λειτουργού στο υγειονομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, για καθημερινή τετράωρη εργασία.

Τα δικαιολογητικά που καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Αίτηση για την κάλυψη της θέσης. Βιογραφικό σημείωμα. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικής διοίκησης με κατεύθυνση κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικής εργασίας ΑΕΙ ή κοινωνικής εργασίας ΤΕΙ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικού λειτουργού. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και προαιρετικά συστατικές επιστολές.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται προσωπικά μέχρι 4 Μαρτίου, από 9:00 μέχρι 12:00, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΤΥΠΕΤ Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, Ερμού 28, Τ.Κ. 54624 - Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, υπόψη κ. Ευτυχίας Τσαμαρνίδου
Τηλ. 2310 281927, 281930.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey