Εκπαιδευτές στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

01/07/2012 - 05:56
Με πρόσκληση του διευθυντή τού ΙΕΚ Μυτιλήνης, Νίκου Μακαρώνη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για την πρόσληψή τους ως εκπαιδευτών, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2010 - ‘11.
Με πρόσκληση του διευθυντή τού ΙΕΚ Μυτιλήνης, Νίκου Μακαρώνη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για την πρόσληψή τους ως εκπαιδευτών, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2010 - ‘11. Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν είναι: Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, δίπλωμα ΙΕΚ, πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού-Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής). Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, από το βασικό έως το μεταπτυχιακό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και των διευθυντών των ΙΕΚ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται από το διευθυντή τού ΙΕΚ.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, κατά την επιλογή συνεκτιμώνται: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο ΙΕΚ, τα κοινωνικά κριτήρια.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως στην έδρα τού ΙΕΚ Μυτιλήνης, μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, κατά τις ώρες 13:00 έως 19:00, ενώ οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Για δύο ειδικότητες
Οι εκπαιδευτές αφορούν στις ειδικότητες: «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής» (πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος για τα μαθήματα Σχέση Αισθητικής με Ιατρικές Ειδικότητες, Αρωματοθεραπεία, Αποτρίχωση, Σεμινάρια-Διαλέξεις, Αισθητική, Μακιγιάζ, Γυμναστική, Μέθοδοι Ευεξίας, Τατουάζ με χένα) και «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων» (με τα μαθήματα Φορολογική Λογιστική - Εφαρμογές, Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου, Χρήμα - Τράπεζες - Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής, Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα Spread sheets - Η/Υ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αρχές Marketing, Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης - Μισθοδοσία και Αγγλικά).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22510 23033.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey