Προσλήψεις 369 ατόμων

01/07/2012 - 05:56
Στην πρόσληψη συνολικά 369 ατόμων προχωρά η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τα εργοστάσια Σερρών, Ορεστιάδας και Πλατέος. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων και πέντε μηνών.
Στην πρόσληψη συνολικά 369 ατόμων προχωρά η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τα εργοστάσια Σερρών, Ορεστιάδας και Πλατέος. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων και πέντε μηνών.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης είναι: εργοστάσιο Ορεστιάδας 91 άτομα, εργοστάσιο Πλατέος 160 άτομα, εργοστάσιο Σερρών 118 άτομα.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις θέσεις στις Σέρρες υποβάλλονται έως τις 9 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Εργοστάσιο Σερρών, 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών - Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 62100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210 90360).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey