Η θέση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Ισχυρή ΚΑΠ με επαρκή χρηματοδότηση

19/07/2017 - 15:31

 

Η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας ήταν μια ευκαιρία για την ελληνική πλευρά να παρουσιάσει τη δική της συνολική θέση για την ΚΑΠ. Σε γενικές γραμμές η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αρκεί αυτή να υπηρετεί ορισμένες βασικές παραμέτρους, όπως είναι να παραμείνει κοινή και να έχει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν ομαλά οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία.

Αναφερόμενος στην πρόταση (omnibus) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση ο κ. Αποστόλου μεταξύ άλλων είπε: «Πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η διατήρηση του κανόνα 50/50 (πενήντα-πενήντα), η δυνατότητα της ετήσιας αναθεώρησης των εθνικών αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ο ορισμός για τον βοσκότοπο.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να αρθούν, μεταξύ άλλων, εμπόδια που περιορίζουν την πιο αποτελεσματική χρήση των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο και των εθνικών τους επιλογών και στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού ορίου, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν σημαντικούς τομείς για την οικονομία τους, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλου είδους δυσκολίες πέραν της μείωσης της παραγωγής ή του κινδύνου εγκατάλειψης.

Ένα άλλο θέμα είναι η προαιρετική εφαρμογή του «ενεργού αγρότη». Η αλλαγή αυτή συνιστά αλλαγή πολιτικής, που κατά την άποψή μας θα ενισχύσει περαιτέρω τις κριτικές που δέχεται ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, θέμα αρκετά επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά στην ΚΑΠ μετά το 2020, ερμηνεύοντας τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα της διαβούλευσης, παρατηρούμε ότι είναι κοινή συνείδηση πολιτών, αγροτών και καταναλωτών, η σπουδαιότητα της κοινής αγροτικής πολιτικής».

 

Οι προκλήσεις της νέας ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι:

α) η δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες,

β) η παραγωγή επαρκών ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων,

γ) η κλιματική αλλαγή,

δ) η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας,

ε) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας της υπαίθρου,

στ) η παραμονή του πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές και η αντοχή του γεωργικού επαγγέλματος.

 

Προβληματισμός για τα σενάρια

Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση της ΚΑΠ.

Αναφερόμενος στα σενάρια που κυκλοφορούν, ο κ. Αποστόλου σημείωσε: «Το έγγραφο προβληματισμού το οποίο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και αφορά σε σκέψεις- προτάσεις για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αναφέρεται σε προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της αγροτικής πολιτικής αλλά και σε πέντε δυνητικά σενάρια, εκ των οποίων τέσσερα αφορούν σε μείωση της χρηματοδότησης για τη γεωργία ή/και σε συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων. Διαφωνούμε και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω την Ισπανία που έφερε το θέμα των “οικονομικών της Ε.Ε. στο μέλλον” για συζήτηση σήμερα.

Το έγγραφο εγείρει σημαντικά ζητήματα τα οποία χρήζουν προσεκτικής μελέτης και άμεσων αντιδράσεων από μέρους μας, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται συζητήσεις για το μέλλον της ΚΑΠ 2020 και διενεργείται η μελέτη επιπτώσεων εν αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων από την Επιτροπή».

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey