Απροθυμία από ΕΑΣ Λέσβου και ιδιώτες γεωπόνους

Ζητείται εργολάβος για τη δακοκτονία

19/04/2012 - 13:59

Η 15η Μαΐου είναι η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση προσφορών για το διαγωνισμό της δακοκτονίας στη Λέσβο. Παρ’ όλα αυτά, είναι ορατός ο κίνδυνος να μην υπάρξει ενδιαφέρον από τα τοπικά μελετητικά γραφεία των γεωπόνων, αλλά ούτε και από την ΕΑΣ Λέσβου.

Η 15η Μαΐου είναι η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση προσφορών για το διαγωνισμό της δακοκτονίας στη Λέσβο. Παρ’ όλα αυτά, είναι ορατός ο κίνδυνος να μην υπάρξει ενδιαφέρον από τα τοπικά μελετητικά γραφεία των γεωπόνων, αλλά ούτε και από την ΕΑΣ Λέσβου. Κι αυτό γιατί δεν προσδιορίζεται πότε θα γίνει η πληρωμή του εργολάβου που θα αναλάβει.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 της διακήρυξης για τη δακοκτονία τονίζεται ότι «η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται πάντοτε αμέσως μετά των εκταμίευση των πιστώσεων που έχουν εξασφαλιστεί απ’ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η εκταμίευση των χρημάτων από το Υπουργείο γίνεται με πολύμηνη καθυστέρηση όταν πρόκειται να πληρωθούν οι μερικές εκατοντάδες εργαζομένων που απασχολούνται μέχρι σήμερα στη δακοκτονία. Δηλαδή, όταν η μη πληρωμή του προσωπικού ήταν σημαντικό πολιτικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Λέσβου. Τώρα που δικαιούχος των χρημάτων θα είναι ένας εργολάβος, είτε ιδιώτης είτε η ΕΑΣ Λέσβου, το πολιτικό ζήτημα εκλείπει και το θέμα θα αντιμετωπίζεται όπως κι οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του Δημοσίου έναντι των προμηθευτών του.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο, θα κληθεί, όπως είναι φυσιολογικό, να πληρώσει τους δακοκτόνους, τους αρχιεργάτες και όποιους άλλους απασχοληθούν στο έργο με το πέρας της εργασίας τους. Επίσης θα πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και να καταβάλει στο Δημόσιο το Φ.Π.Α. και τους φόρους που αντιστοιχούν με την έκδοση των τιμολογίων πληρωμής του.

Όταν συζητήσαμε το θέμα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Λέσβου, Αλέκο Γιαζιτζόγλου, έδειξε ότι είναι απρόθυμος η ΕΑΣ Λέσβου να εμπλακεί στη δακοκτονία. Χαρακτηριστικά μάς είπε: «Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για να πάρουμε το έργο. Τι θα γίνει όμως αν καθυστερήσει να μας πληρώσει το Δημόσιο για δύο χρόνια; Θα πάθουμε τα ίδια που έχουμε πάθει με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, όπου καθυστερεί η πληρωμή μας δύο και πλέον χρόνια.

Δεν είμαστε αδιάφοροι για τη δακοκτονία, αλλά το ζήτημα του τρόπου πληρωμής μάς προβληματίζει πάρα πολύ.»

Ο ιδιώτης μελετητής Γιάννης Φλωρίδης σημειώνει πως «από τη στιγμή που δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια ο χρόνος πληρωμής, υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο για όποιον αναλάβει το έργο».

Τι προβλέπει ο διαγωνισμός
Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, η καταπολέμηση του δάκου θα γίνει από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να καταβάλει εγγυητική επιστολή αξίας ίσης με το 5% του προϋπολογισμού του έργου, περίπου 63.000 ευρώ δηλαδή.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο, θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις για το σύνολο του νησιού κι όχι για μεμονωμένες περιοχές. Το κόστος καταπολέμησης του δάκου ανά δέντρο έχει υπολογιστεί στα 0,6 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μαζί με το Φ.Π.Α. έχει προσδιοριστεί στο 1,26 εκατ. ευρώ.

Οι αρχιεργάτες που θα εργαστούν στη δακοκτονία θα είναι 86, οι ψεκαστές θα είναι 468 και οι μεταφορείς 81, συνολικά δηλαδή θα έχουμε 635 υποψηφίους. Ο αριθμός των προστατευόμενων δέντρων ανέρχεται σε 5,5 εκατομμύρια και προέρχεται από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι παραγωγοί στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης που έχουν καταθέσει στην ΕΑΣ Λέσβου.

Η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει το φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή να μειώσει ή να αυξήσει τον αριθμό των ψεκασμών που θα πρέπει να γίνουν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Με την ανάθεση του έργου σε εργολάβους, το Ελληνικό Δημόσιο αποδεσμεύεται από την πρόσληψη του προσωπικού της δακοκτονίας. Πρόκειται για μια από τις επιταγές του Μνημονίου ΙΙ που έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Παράλληλα απεμπλέκονται και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τις διαδικασίες της πρόσληψης προσωπικού, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες και επιπλέον δημιουργούσαν σωρεία αντιδράσεων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey