Κέρδος από… θεσσαλικό ρουσφέτι

01/07/2012 - 05:56
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου (ΕΑΣΛ) φαίνεται πως θα είναι ο μόνος απ’ όλο το Βόρειο Αιγαίο ευνοημένος ρύθμισης, που αφορά κατά βάση τη Θεσσαλία και από… σπόντα αναμένεται να ωφελήσει την Ένωση κοντά 300.000 ευρώ.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου (ΕΑΣΛ) φαίνεται πως θα είναι ο μόνος απ’ όλο το Βόρειο Αιγαίο ευνοημένος ρύθμισης, που αφορά κατά βάση τη Θεσσαλία και από… σπόντα αναμένεται να ωφελήσει την Ένωση κοντά 300.000 ευρώ. Το κέρδος αυτό σε τόκους για την επόμενη δεκαετία θα ήταν σαφώς μεγαλύτερο εάν η ΕΑΣΛ ήθελε και μπορούσε να «αξιοποιήσει» την κατά 80% εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχει στους οφειλέτες η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία κι αναμένεται να αναδειχθεί ευεργετική για επιχειρήσεις του θεσσαλικού κάμπου με χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ως «χαριστική και απόλυτα ρουσφετολογική» για τους Θεσσαλούς, είχε χαρακτηριστεί από πολλές περιοχές της χώρας τροπολογία που πέρασε στα τέλη της άνοιξης κι αφορούσε τη με ευνοϊκούς όρους ρύθμιση χρεών σε τράπεζες, αγροτοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων με καθετοποιημένη παραγωγή (η Ένωση εν προκειμένω εμφανίζεται διά των μελών της, και ως παραγωγός ελαιολάδου, και ως τυποποιητής).
Η ρύθμιση, που περίπου «φωτογραφικά» αφορά συγκεκριμένες μονάδες της Θεσσαλίας, άγνωστο με ποια παρέμβαση ή για ποιο λόγο, περιελάμβανε εξ αρχής και το Βόρειο Αιγαίο. Έως και τις 22 Ιουλίου που έληγε η προθεσμία υποβολής φακέλου-αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση των χρεών, η ΕΑΣΛ φαίνεται να είναι η μόνη επιχείρηση που μπόρεσε να υποβάλει αίτηση. Για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στη ρύθμιση προβλέπεται για περίοδο δεκαετίας μείωση στο μισό του ισχύοντος για κάθε δάνειό τους επιτοκίου δανεισμού, οπότε και στους τόκους (περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμα, ανοιχτά και μεσοπρόθεσμα δάνεια), ενώ για το 80% του ρυθμιζόμενου χρέους τους παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου.

Τι ρυθμίζεται…
«Δεν έχουμε εικόνα - ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣΛ, Αλέκος Γιαζιτζόγλου - εάν υπήρξαν κι άλλες αιτήσεις απ’ το Βόρειο Αιγαίο, αλλά έχω την εντύπωση πως μόνο εμείς μπορέσαμε να καταθέσουμε σχετικό φάκελο.» Όπως συμπλήρωσε ο κ. Γιαζιτζόγλου, αν και έγινε προσπάθεια, δεν ήταν τελικά εφικτό να περιληφθούν στο αίτημα ρύθμισης τα χρέη της ΕΨΥΠΑΛ, όπως και όλων των συνεταιρισμών, αφού εκτός του ότι θα έπρεπε να αφορούν μονάδες με καθετοποιημένες δραστηριότητες, η προετοιμασία και υποστήριξη του αιτήματος ρύθμισης προϋπέθετε ένα υψηλότατο κόστος (π.χ. για εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων) που, κάποιοι συνεταιρισμοί για παράδειγμα, δεν είχαν τη δυνατότητα να αναλάβουν. Ο μόνος συνεταιρισμός που τα χρέη του έχουν περιληφθεί είναι αυτός του Ακρασίου.
«Το αίτημά μας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αφορά τη ρύθμιση διάφορων δανείων, συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ», συνέχισε ο κ. Γιαζιτζόγλου, διευκρινίζοντας ότι αποφασίστηκε κάποια δάνεια, όπως για παράδειγμα αυτό για τα Υφαντήρια, να μην επιδιωχθεί να περιληφθούν στην ίδια ρύθμιση, μια κι έχουν ληφθεί ήδη με συμφέρουσες συμφωνίες.
Το συνολικό όφελος που θα έχει η Ένωση εάν μπει στη ρύθμιση - κι εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα είναι και η ΕΑΣΛ μεταξύ των επιχειρήσεων που τα χρέη τους ρυθμίζονται - υπολογίζεται στα 300.000 ευρώ περίπου, ή όπως είπε ο κ. Γιαζιτζόγλου, σε περίοδο δεκαετίας η ρύθμιση για τη Λέσβο θα εξασφαλίζει ένα υπηρεσιακό στέλεχος.
Τα πράγματα, δεδομένης της εγγύησης του Δημοσίου, σαφώς και θα ήταν συμφερότερα για μια επιχείρηση που δε θα είχε ανάγκη να λαμβάνει - όπως η ΕΑΣΛ - φορολογική ενημερότητα, οπότε και δε θα χρειαζόταν να πληρώνει τις δόσεις της και γενικότερα να ανταποκρίνεται στους όρους της ρύθμισης.
 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey