Διορισμός εκπαιδευτικών με αναπηρία

01/07/2012 - 05:56
Το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν 12 μήνες τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία να υποβάλουν αίτηση-δήλωση για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για μόνιμο διορισμό.
Το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 (δασκάλους και νηπιαγωγούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που συμπληρώνουν 12 μήνες τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για μόνιμο διορισμό.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, τηλέφωνο 22510 48259.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey