Έρευνα για το ρατσισμό και την ξενοφοβία

01/07/2012 - 05:56
Μια έρευνα με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις» υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έρευνα έχει ως απώτερο στόχο το να συμβάλει εμμέσως στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων ρατσισμού.
Μια έρευνα με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις» υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έρευνα, που εκπονείται από το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Metron Analysis, έχει ως απώτερο στόχο το να συμβάλει εμμέσως στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων ρατσισμού.

Η συντονιστική ομάδα αποτελείται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρη Χτούρη, την υπεύθυνη Έρευνας Πεδίου τής Metron Analysis, Ευφροσύνη Αναγνωστοπούλου, καθώς και τους κύριους ερευνητές του έργου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αναστασία Ζήση και αναπληρωτή καθηγητή Κώστα Ρόντο.
Στο πλαίσιο της έρευνας, θα γίνει δημοσκόπηση σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και ποιοτική έρευνα σε 15 ομάδες πληθυσμού με τη χρήση ερωτηματολογίου. Αυτό που θα διερευνηθεί, είναι το ποιες είναι, σε ποιες ομάδες και σε τι ένταση εμφανίζονται οι ξενοφοβικές τάσεις, καθώς και πώς εκδηλώνονται και το σε ποιες ομάδες απευθύνονται.
Τελικός στόχος της έρευνας είναι το να προτείνει πολιτικές και καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση ή και τη σταδιακή εξάλειψη των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα δημοσιοποιηθούν, ενώ στο τέλος της έρευνας θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα για την ξενοφοβία και τις πρακτικές αντιμετώπισής της, δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης και έκδοση Εντύπου Καλών Πρακτικών.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey