Οι στόχοι πολιτικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης μέρας

Χριστόφας: «Να απορροφηθούν στο έπακρο οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ» [Vid]

21/02/2022 - 09:00 Ενημερώθηκε 21/02/2022 - 11:43

Συνεργασία, στοχοπροσύλωση και ομαδικό πνεύμα είναι σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & έργων ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Χριστόφα οι λέξεις - κλειδιά προκειμένου να απορροφηθούν στο έπακρο οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στην ζωή των πολιτών του Βορείου Αιγαίου.  

«Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αρκετά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο υπήρχαν πόροι της τάξεως των € 270 εκ., ενώ στο ΕΣΠΑ 2021-2027 το ποσό αυτό ανέρχεται στις € 394 εκ. Πρόκειται για € 324 εκ. είναι για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που αφορούν δράσεις έργων και € 70 εκ. είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που προβλέπονται για δράσεις που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη κά» τόνισε σε συνέντευξή του στο «Ε» ο κ. Χριστόφας και πρόσθεσε ακολούθως: «Αυτό που θα ήθελα να τονίσουμε είναι ότι οι πόροι είναι αυξημένοι και για να μπορέσουν να απορροφηθούν στο έπακρο θα πρέπει να δουλεύουμε με στοχοπροσήλωση και ομαδικότητα όλοι οι φορείς.  

Δεν είναι μόνο τα 394εκ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, είναι ακόμη τα 102 εκ. ευρώ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης που πρόσφατα εγκρίθηκε και έχουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό απαιτεί από όλους μας συνεργασία και να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο απ’ ότι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν γιατί οι προκλήσεις είναι μεγάλες και γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να φτάσουν στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου».  

Και ο αναπτυξιακός  

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία περιλαμβάνεται όπως ανάφερε και ο νέος Αναπτυξιακός: «Ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος πρόσφατα ψηφίστηκε. Στον Αναπτυξιακό μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις για την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, logistics centers και άλλες δράσεις. Εγκρίναμε αρκετά επενδυτικά προγράμματα τον προηγούμενο χρόνο, τώρα περιμένουμε να εξειδικευτεί ο καινούργιος Αναπτυξιακός Νόμος με περισσότερες δράσεις με αυξημένο ποσοστό ενισχύσεως».  

Οι στόχοι πολιτικής 

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χωρίζεται σε πέντε στόχους πολιτικής. «Ο πρώτος στόχος πολιτικής αφορά την επιχειρηματικότητα και την έρευνα, ο δεύτερος αφορά το περιβάλλον και συγκεκριμένα την κλιματική κρίση και ενέργεια. Ο τρίτος στόχος πολιτικής σχετίζεται με τα έργα προσβασιμότητας, δηλαδή με τους οδικούς άξονες και λιμενικές υποδομές. Η κοινωνική συνοχή και κοινωνική ένταξη είναι οι κεντρικοί άξονες του τέταρτου στόχου πολιτικής ο οποίος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει υποδομές για Υγεία, Παιδεία, έργα φυσικού περιβάλλοντος & πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έργα Κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της ανεργίας.  

Ο πέμπτος στόχος πολιτικής αφορά το πιο μεγάλο τμήμα του δικού μας ΕΣΠΑ που αφορά έργα κοινωνικής συνοχής και αφορά τις δύο μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκείνων της Μυτιλήνης και της Χίου και το άλλο τμήμα αφορά όλη την υπόλοιπη περιοχή. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα έργα να σημειώσουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά. Θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε και οι κάτοικοι να τα αγαπήσουν και να τα συντηρούν, άλλα και να έχουν μία προστιθέμενη αξία για όλους κατοίκους αλλά και επισκέπτες & επιχειρηματίες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστόφας. 

Προτεραιότητα 1: 50.046.858 €  

Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει Δημόσιες & Ιδιωτικές Ερευνητικές Υποδομές, Συνεργασία Ερευνητικών Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων, Ψηφιακές Εφαρμογές στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και Ενίσχυση Επιχειρήσεων προκειμένου να αναδειχθούν και να αναπτυχθούν νέα προϊόντα καθώς και να αξιοποιηθεί η τοπική αγροτική παραγωγή και την σύνδεσή της με τον τουρισμό & το πολιτισμό.  

Για τις δράσεις αυτές προβλέπεται το ποσό των 50.046.858 ευρώ.  

Προτεραιότητα 2 : 79.561.672 €  

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων & χώρων στο αστικό περιβάλλον, Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Δράσεις προστασία διάβρωσης ακτών & αντιμετώπισης πυρκαγιών. Ακόμη οι δράσεις που χρηματοδοτούνται είναι για την Συμπλήρωση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης & διαχείρισης πόσιμου νερού, Διαχείριση υγρών αποβλήτων καθώς και Μικρής εμβέλειας δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων.  

Για τις δράσεις αυτές προβλέπεται το ποσό των 79.561.672 ευρώ.  

Προτεραιότητα 3 : 28.873.158 €  

Σε αυτό τον άξονα γίνεται επένδυση σε έργα υποδομής. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν την Επέκταση & αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών, την Αναβάθμισης / συμπλήρωση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και την οδική ασφάλεια.  

Για τις δράσεις αυτές προβλέπεται το ποσό των 28.873.158 ευρώ.  

Προτεραιότητα 4Α : 57.746.375 €  

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά δράσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την παιδεία. Αναλυτικότερα χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν την Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, την Βελτίωση και δημιουργία υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, την Βελτίωση κοινωνικών υποδομών όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, αλλά και υποδομές για φροντίδα ΑμεΑ ή ηλικιωμένων. Ακόμη χρηματοδοτούνται δράσεις για την Αναβάθμιση, επέκτασης και εξοπλισμού δημόσιων υποδομών υγείας, την Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων, την Προστασία & ανάδειξη ιδιαίτερων φυσικών πόρων περιφερειακής εμβέλειας καθώς και προβολή τουριστικού προϊόντος.  

Σε αυτό τον άξονα μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις με το συνολικό ποσό των 57.746.375 €.  

Προτεραιότητα 4Β: 68.224.923 €  

Σε αυτό το κεφάλαιο χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν τα Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση παιδικής φτώχειας, την Υποστήριξη παιδιών για ένταξη στη προσχολική εκπαίδευση, Υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό Σχολείο. Ακόμη χρηματοδοτούνται δράσεις υποστήριξης των Ρομά καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών. Το τρίτο σκέλος των χρηματοδοτούμενων έργων περιλαμβάνει την Ενίσχυση υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & Πρωτοβάθμιας Υγείας, τις δομές ψυχικής υγείας και δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων.  

Αυτός ο πυλώνας πολιτικής χρηματοδοτεί δράσεις για την Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση & λειτουργία επιχειρήσεων, την Βελτίωση δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, την Προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων με έμφαση σε ΑμεΑ. Επιπλέον χρηματοδοτούνται Θεσμοί υποστήριξης της έρευνα αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια και Ενισχύονται οι κοινωνική εταίροι στην Περιφέρεια, ενώ υποστηρίζεται η λειτουργία δομών όπως Κέντρα Κοινότητας, Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας , Στέγες Υποστηριζόμενη διαβίωσης, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και δομές αστέγων. Ακόμη ενισχύεται η Κοινωνική Οικονομία μέσω ενίσχυσης επιχειρήσεων κά.  

Σε αυτό τον άξονα μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις με το συνολικό ποσό των 68.224.923 €.  

Προτεραιότητα 5: 102.249.585 €  

Αυτός ο πυλώνας χρηματοδοτεί δράσεις για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τις Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. 

Ο πέμπτος άξονας παίρνει την μερίδα του λέοντος και συγκεκριμένα χρηματοδοτεί δράσεις ύψους 102.249.585 €.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey