Έρευνα και Ερωτήματα 3-26

Ο Βυζαντινός Ταξιάρχης Ο Βυζαντινός Ταξιάρχης

Τοπωνύμια της Λέσβου με κατάληξη - αδος Β

16/03/2021 - 12:36

Θα αρχίσουμε την περιγραφή αυτών των τοπωνυμίων , αρχικά από τους υπάρχοντες τώρα οικισμούς στο νησί και συγκεκριμένα από τον Παππάδο της Γέρας! Σίγουρα αυτό το τοπωνύμιο, έχει σχέση με την ύπαρξη Ιερέων-Παππάδων, σε ιδιαίτερη σχέση με τον πρώιμο οικισμό! Το χωριό έχει την παράδοση της ύπαρξης «Παππάδων, στον παλιό ναό του Ταξιάρχη!».Ένας ναός, κτίσμα του 1838, δημιούργημα του Ανεμωτήσιου Πρωτομάστορα Στρατήγη Καρέκου!* Βέβαια αυτός ήταν μάλλον ο τρίτος ναός στην θέση τούτη! Ο δεύτερος, μικρότερος, με το τέμπλο το ξυλόγλυπτο και την μαρμάρινη βρύση ,του 1795, δίπλα του, είναι άγνωστο πότε αντικατέστησε τον πρώτο, τον σημαντικό ιστορικά, μικρό ναό του Ταξιάρχη!  Το χωριό δεν αναφέρεται στον Μητροπολιτικό Κώδικα του 1565, αλλά όπως θα δούμε υπήρχε! Σίγουρα, στον δεύτερο ναό, του Ταξιάρχη Παππάδων, **αναφέρεται πρώτη φορά το τοπωνύμιο Παππάδων, το 1653 (τεφτέρια ελεών Παναγίου Τάφου)! Τον 13ο  μΧ αιώνα (1261)*** αναφέρεται η ύπαρξη Επισκοπής Γέρρας! Η θέση της Βυζαντινής Επισκοπής, ήταν άγνωστη! Βέβαια , δίπλα στην εκκλησία του Ταξιάρχη, υπήρχε  μαρμάρινος Επισκοπικός Θρόνος!**** Ο πρώτος Ναός του Ταξιάρχη, μικρή μονόκλιτη δρομική βασιλική, πιθανόν ολόγραφη από αγιογραφίες, όπως οι σωζόμενες του 16ου -17ου αι, στο νησί, είχε ολόσωμο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον πλάγιο τοίχο, πριν το μικρό τέμπλο! Αυτό το μέρος του τοίχου, έγινε το εικονοστάσι, που βρίσκεται μέσα στον σημερινό ναό (η και στον δεύτερο, αν υπήρξε τέτοιος-τον Ταξιάρχη Παππάδων ,του 1653).

Και έρχονται τα Οθωμανικά Κιτάπια των φόρων του 1548!***** To χωριό καταγράφεται  σαν  «Επισκοπή»(Piscopi), που φανερώνει την Έδρα της Επισκοπής Γέρρας, με τον Βυζαντινό Ταξιάρχη Παππάδων! Με 25 χριστιανικά σπίτια, πληρώνει 3.954 Α φόρο, για σιτάρι, αμπέλια, ελιές, λάδι, σύκα κα προϊόντα! Αναφέρονται τα ονόματα πέντε! Παππάδων στους κατοίκους του!( Papa Kondoyer, Kostandin, Dimitri, Yorgi, Manol), σίγουρα του μικρού ναού του Αρχαγγέλου! Το χωριό βρισκόταν γύρω από την εκκλησία και κάτω από το Βυζαντινο-Γενοβέζικο Καστράκι, το οποίο διατηρούσε Τουρκική Φρουρά το 1548! Η έδρα του Ναχιγιέ , ήταν η Γέρα ή Αι Γιάννης, κάτω από το κάστρο ( οικισμός και μετά Τουρκικό χωριουδάκι , δίπλα στον Παππάδο)! Το 1672-73, σε κατάστιχο η Επισκοπή αναφέρεται και σαν Παπαζλίκ!

Έτσι βλέπουμε την Βυζαντινή Επισκοπή Γέρρας, του 13ου αι, να χαρακτηρίζει το μετέπειτα χωριό, που μέσα σ’αυτήν την μικρή εκκλησιά, του 13ου  αι, του  1548, του 1653, του 1838, οι Ιερείς έδωσαν το τοπωνύμιο Παππάδος !

 

 *Μάκη Αξιώτη:Στα Χνάρια τα Παλιά  1987.σελ54**Κατάστιχα Ελεών υπέρ του Παναγίου Τάφου ( Κ.Κώστας Εφ Εμπρός 15/2/1996 *** Γράμμα Πατριάρχη Αιτωρειανού του 1261. ACTA PATRIARCH.I ΣΕΛ.123****Σχέδιο Αν.Ορλάνδου:Παλαιοχριστιανική Βασιλική 1954, σελ505 και Χνάρια τα Παλιά σελ54 *****Κ.Καμπουρίδης : Η Λέσβος τον 16ο αιώνα, 2016,σελ419

 

εικονοστάσι στον Ναό των Παππάδων

του 1838

του Αρχιμάστορα Στρατήγη Καρέκου

εδρα της Επισκοπής Γέρρας του 13 ου αι

στο παλιό χωριό του 1548

γύρω από τον Ταξιάρχη

και κάτω από το Βυζαντινό Καστράκι!

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey