Ιερά-Γέρρα-Γέρα 27

Χάρτης Χάρτης

Ταξιαρχέλι*

19/09/2018 - 13:12

Μια περιοχή, στα όρια των περιβολιών και του ελαιώνα (χάρτης), ανατολικά του αμαξιτού, φιλοξενεί ορισμένα ευρήματα που αξίζει να παρουσιαστούν. Υπήρχε μια κτιστή κόγχη αρχαίου κτηρίου (που δεν υπάρχει πια) και τα αρχιτεκτονικά του μέλη εντοιχίστηκαν στον μικρό Ταξιάρχη, που χτίστηκε, περίπου 50 μέτρα βορειότερα του. Αυτό το Ταξιαρχέλι της Πατωμένης, έχει τώρα ένα ξύλινο προστώο! Δομικά μέλη, όπως μαρμάρινοι λιθόπλινθοι με τσινέτια και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη του παλιού κτηρίου βρίσκονται σ’ όλους του τους τοίχους! Στα τοιχάκια του προστώου υπάρχουν δύο αρράβδωτοι κίονες (1,5 μ). Γύρω υπάρχει πληθώρα κεραμικής! Τα σημαντικότερα όμως κομμάτια βρίσκονται στο υπέρθυρο! Έχουμε μια Επιτύμβια στήλη, από σκούρο γκρίζο μάρμαρο, 0,40Χ025 μ. Εμφανίζει ορθογώνιο έγκοιλο στο επάνω μέρος, με τρεις ανάγλυφες όρθιες μορφές! Η μεσαία παριστάνει άνδρα, 17 εκ. Φορά χιτώνα και ιμάτιο μέχρι την κνήμη. Το δεξί χέρι κρατά δέλτο, που ακουμπά στον δεξιό ώμο. Η δεξιά μορφή είναι παρόμοια ντυμένη, 16 εκ. και μοιάζει παιδική. Η αριστερά μορφή, είναι γυναικεία, 16,5 εκ. με το ιμάτιο να καλύπτει το κεφάλι. Κάτω από αυτές υπάρχει η επιγραφή, κάπως άτεχνη, γράμματα 1-1,5Χ 1,5-2 εκ. Τρεις στοίχοι, με το δεξιό του επάνω καταστραμμένο! Διαβάζουμε: ΑΚΚΙΑΠΗΣΣΑ…/ΧΡΗΣΤΗ

ΧΑΙΡΕ/ΦΙΛΛΙΠΕΟΧΡΗΣΤΕΧΑΙΡΕ.

Αριστερά της στήλης υπάρχει μέλος, με Στεφάνι που συνεχίζεται με άλλο, δεμένα με κορδέλες (το δεξιό μισό λείπει). Μάλλον πρόκειται για τιμητικό βάθρο με στεφάνους (δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει επιγραφή στα στεφάνια). Όλο αυτό το συγκρότημα, της Ελληνιστικής Εποχής (γραμματικός τύπος και εργασία), αποτελεί μάλλον συνέχεια των στοιχείων που βρίσκονται 300 μ. νοτιότερα, το δωρικό κιονόκρανο και την βάση, στο μεγάλο παλαιοχριστιανικό μνημείο στο Χάσι! Εδώ οι εποχές μπλέκονται, η κεραμική είναι πολλών περιόδων, αλλά φαίνεται ότι ο μικρός Ταξιάρχης κρατά επάνω του σφιχτά το μυστικό του. Μάλιστα τώρα, το ξύλινο προστώο, μπροστά στην ασβεστωμένη επιτύμβια στήλη και στο Στεφάνι, απαγορεύει την επανεξέταση των μελών! Στον κάμπο και στον ελαιώνα η κατοίκηση ήταν πυκνή, κύρια στην παραθαλάσσια ζώνη! Φαίνεται πως αρκετά αρχαία Ιερά αντικαταστάθηκαν από χριστιανικές εκκλησιές της Γέρρας, που κληροδότησαν το σημερινό όνομα της Γέρας.

*Λεπτομερής περιγραφή, που στηρίχτηκε σε φωτογραφίες του 1986, υπάρχει στα Χνάρια τα Παλιά, σελ.22 και σχ.14α και 15.

 

...το Ταξιαρχέλι του 1986...

...και του 2018...

...με την επιτύμβια στήλη...

...της Ακκιαπησσας και του Φιλίππου...

...και ενός παιδιού;

...με τα θεμέλια του παλιού κτηρίου (1992)...

...και το τιμητικό βάθρο στην πρόσοψη.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey