Τουριστικό πρόγραμμα για …λίγους!

06/06/2021 - 17:00

Αναδείξαμε μέσα από την ηλεκτρονική μας έκδοση emprosnet.gr, ως πρώτο θέμα εδώ και τέσσερις μέρες, το γεγονός ότι ενώ οι επιχειρηματίες του τουρισμού περίμεναν πως και πως, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της επανεκκίνησης των επιχειρήσεών τους ανάλογο  με αυτό της εστίασης, είδαν - τουλάχιστον στην περιοχή μας με την μικρή τουριστική σεζόν - τη συντριπτική τους πλειοψηφία να αποκλείεται. Και τούτο διότι υπάρχει στο πρόγραμμα η απαράδεκτη προϋπόθεση, να διατηρούσαν κατά το έτος 2019 τουλάχιστον μία πλήρη θέση εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν να αθροίζουν τουλάχιστον 300 ημερομίσθια. Κάτι τέτοιο για τα νησιά μας είναι προφανώς ανέφικτο για μικρές, ακόμα και μεσαίες επιχειρήσεις, αφού με τρεις μήνες το πολύ τουριστικής σεζόν υψηλής πληρότητας, θα πρέπει κάποια επιχείρηση να απασχολούσε τουλάχιστον 4 άτομα εποχιακά, για να πιάσει τα 30 ημερομίσθια.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey