FOLLOW US
Σάββατο, 06 Ιανουαρίου 2018 13:18

Ο εκσυγχρονισμός του «Θεομήτωρ»

 

Αξιολογήθηκαν θετικά και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προτάσεις έργων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, συνολικού προϋπολογισμού 2.195.000 ευρώ, όπως ανακοινώθηκε, και ειδικότερα ο εκσυγχρονισμός του Β' κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Αγιάσο (πρώην Θεομήτωρ), προϋπολογισμού 935.000 ευρώ και δικαιούχο υλοποίησης την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η εγκεκριμένη πια από την Περιφέρεια πρόταση του Κέντρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο, Άξονας προτεραιότητας 2β Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» με τίτλο «Δημιουργία, Επέκταση, Αναβάθμιση των Υποδομών Πρόνοιας, Κοινωνικής Φροντίδας και Χώρων, Δομών Υγιεινής» είναι σημαντική για την εξέλιξη του Κέντρου. Τη μελέτη είχε δρομολογήσει η πρώην πρόεδρος του «Θεομήτωρ», Άννα Γουδέλλη. Ωστόσο, ενάμιση χρόνο μετά η νέα προέδρος, Κατερίνα Βόλτσιου θέλησε να την αξιοποιήσει με τη συνεργασία, όμως, ενός φορέα υλοποίησης με οικονομική υπηρεσία και μηχανολόγους. Οι απαραίτητες μελέτες έγιναν, τα αιτιολογικά συμπληρώθηκαν και το έργο εγκρίθηκε. Ποια η σπουδαιότητά του όμως;

Στόχος του έργου

Στόχος είναι να ανεβεί το ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών του Κέντρου, μέσα από την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του. «Πρόκειται για έργα εκσυγχρονισμού του κτιριακού μας συγκροτήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή του αναβάθμιση. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, δίνοντας έτσι το περιθώριο στο Κέντρο να αξιοποιήσει κονδύλια του προϋπολογισμού του σε άλλα προγράμματα και δράσεις (σε συνδυασμό με το υποέργο εξοπλισμού) που αφορούν στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το τελευταίο, κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας, που αφορά σε στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικής µε την ενσωμάτωση οµάδων, απειλούμενων µε αποκλεισµό» εξηγεί στο «Ε» η κ. Βόλτσιου.

Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου, ενώ φορέας υλοποίησης της πράξης η Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που διαχειρίζεται προγράμματα ΕΣΠΑ. Η παρακολούθηση του έργου θα γίνει από Επιτροπή που θα αποτελείται από εκπροσώπους του κυρίου του έργου, δηλαδή το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου και του φορέα υλοποίησης, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Και πίτα

Η Διοίκηση του «Θεομήτωρ» προσκαλεί στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στο Κέντρο του στην Αγιάσο.

 

 

 

Κατηγορία Περιφέρεια

 

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες που αφορούν τον δεύτερο όροφο του κτηρίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου, πρώην «Θεομήτωρ», που παρέμεινε κλειστός από τη μετεγκατάσταση του Κέντρου εδώ και δύο χρόνια. «Με το άνοιγμα του ορόφου θα μπορέσει να γίνει καλύτερη κατανομή των περιστατικών που φιλοξενούνται ήδη και να ανοίξουν θέσεις για νέες εισαγωγές», τόνισε στο «Ε» η πρόεδρος του Κέντρου Κατερίνα Βόλτσιου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση του Κέντρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο, Άξονας προτεραιότητας 2β Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» με τίτλο «Δημιουργία, Επέκταση, Αναβάθμιση των Υποδομών Πρόνοιας, Κοινωνικής Φροντίδας και Χώρων, Δομών Υγιεινής». Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του κτηρίου του πρώην «Θεομήτωρ». Η πρόταση είναι συμβατή με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη και εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και «αποτελεί ένα οριζόντιο κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και αξόνων δράσης για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας όσο και µε τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικής µε την ενσωμάτωση ομάδων, που απειλούνται µε αποκλεισμό» πρόσθεσε η κ. Βόλτσιου.

 

«Απαραίτητη η συνεργασία»
«Όλοι επιθυμούμε να αλλάξει η εικόνα του προνοιακού κράτους. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης προσδοκούμε τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να διαδραματίσουν έναν νέο ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι το εύρος και οι μέθοδοι παρέμβασης ενός κράτους πρόνοιας στην κοινωνία και τους θεσμούς πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη της ευημερίας του ανθρώπινου κεφαλαίου με την εφαρμογή νέων πρακτικών. Αυτό απαιτεί ουσιαστικές τομές που πρέπει να γίνουν από τη βάση με καθορισμό των πεδίων ανάληψης ευθυνών των εμπλεκομένων. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η χάραξη μιας κοινής πολιτικής από όλα τα Κέντρα μαζί με το Υπουργείο που θα μας επιτρέψει να δώσουμε μόνιμες λύσεις στην κατεύθυνση της εξασφάλισης αξιοπρεπών όρων διαβίωσης των περιθαλπομένων των Κέντρων μας», τόνισε στην εφημερίδα μας.

Η κ. Βόλτσιου συμπλήρωσε ότι κομβικής σημασίας αποτελεί η δικτύωση μεταξύ των Κέντρων: «Αυτό εξασφαλίζει την ουσιαστική ενημέρωση που απορρέει από την εμπειρία και την ανταλλαγή απόψεων».

 

Και δράσεις

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης, συμμετείχε με πέντε περιθαλπόμενους και δύο συνοδούς στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη στη Λεπτοκαρυά και οργανώθηκε από το Κ.Κ.Π Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο προεδρεύει η Συλβάνα Καρασαβίδου. Στην ημερίδα που ακολούθησε το ΚΚΠΠΒΑ συμμετείχε με δύο εισηγητές.

Τον Δεκέμβριο δύο από τους εργαζομένους του Κέντρου θα συμμετάσχουν σε ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί κάτω από την αιγίδα του ΚΚΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ίδια λογική κινήθηκε και η συμμετοχή του ΚΚΠΠΒΑ στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επ Αρωγή, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στα Χανιά της Κρήτης. Πέρα από την Πρόεδρο συμμετείχαν τρεις εργαζόμενοι του Κέντρου. Και πάλι το ΚΚΠΠΒΑ είχε παρουσία με την παρέμβασή του με δύο εισηγητές, προτείνοντας νέες πρακτικές και εντοπίζοντας προβλήματα στην ως τώρα λειτουργία των Κέντρων.

Τέλος, κ. Βόλτσου αναφέρθηκε στις 12 θέσεις εργασίας που το Κέντρο προκήρυξε. Οι έξι αφορούσαν ατομικές συμβάσεις στην καθαριότητα:
«Οι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό του Κέντρου εδώ και δύο μήνες και εργάζονται. Οι άλλες έξι αποτελούν επικουρικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων. Ελπίζουμε ως τέλους του χρόνου και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, να τους εντάξουμε και αυτούς στο εργατικό μας δυναμικό».

 

Κατηγορία Κοινωνία

 

Πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου, στην Αγιάσο, εκπρόσωπος της «Αλληλεγγύης για όλους» στη Μυτιλήνη, αλλά και εμψυχώτρια της ιδέας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ανέλαβε το τιμόνι του Ιδρύματος «Θεομήτωρ» στις 13 Απριλίου του 2017. «Είχα άγνοια κινδύνου» λέει χαριτολογώντας στην εφημερίδα μας, η Κατερίνα Βόλτσιου ξεκινώντας τη συζήτηση μαζί μας. Ανέλαβε μετά από συνοπτικές διαδικασίες τη θέση και μετά από την τρίτη κατά σειρά παραίτηση του Προκόπη Μαϊστρέλλη, που έγινε αποδεκτή. Αν και συνάντησε επιφυλακτικότητα αρχικά από το περιβάλλον του Ιδρύματος, επειδή προσαρμόζεται εύκολα, κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη του προσωπικού. Εξάλλου οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες είχε αναπτύξει από το γραφείο έκδοσης οικοδομικών αδειών που είχε, αλλά και από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που είχε επιφορτιστεί με την οργάνωσή του. Εφόδιό της όμως θεωρεί την έννοια της για τους ευάλωτους ανθρώπους. Αρκετοί ήταν εκείνοι που τη συμβούλεψαν να μην αναλάβει γιατί είναι δύσκολη θέση, αλλά εκείνη επισημαίνει ότι δεν το έχει μετανιώσει.

 

Για τον θάνατο των τροφίμων

Για τους προκατόχους της δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω, πλην του ότι ο κ. Μαϊστρέλλης δεν άντεξε το περιστατικό με τη φωτιά και τα όσα ακολούθησαν με το θάνατο των τροφίμων και παραιτήθηκε. Για την Άννα Γουδέλλη επεσήμανε ότι ήταν εκείνη που προχώρησε τις διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Για την ΕΔΕ που ακολούθησε δεν ήθελε να αναφερθεί γιατί υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου, σχολίασε όμως ότι οι τρόφιμοι έφυγαν από το Ίδρυμα «με κάποιο έγκαυμα, αλλά πέθαναν από σηψαιμία. Όμως αυτό είναι ιατρικό ζήτημα, δεν μπορώ να γνωρίζω».

Έχοντας συμπληρώσει έξι μήνες στην προεδρία του Ιδρύματος, η Κατερίνα Βόλτσιου μιλά στο «Ε» σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, λύνοντας αρκετές απορίες μας.

 

Πώς το περιστατικό με τη φωτιά και τον θάνατο των τροφίμων επηρέασε την είσοδό σας στο Ίδρυμα;

«Δεν παρακολουθούσα το Facebook και τα δημοσιεύματα εκεί. Πήγα εκεί με ανοιχτά χαρτιά. Επειδή ο θάνατος είναι φόβος, τα άφησα όλα πίσω και ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω νέα πράγματα. Οι εργαζόμενοι από την άλλη ήταν επιφυλακτικοί, αλλά όταν άρχισα να μιλάω με όλους με εμπιστεύτηκαν. Είμαι πολλές ώρες πάνω κι έχω ανοιχτό γραφείο για όποιον θέλει. Επίσης θεωρώ ότι όταν είσαι Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας δεν είσαι δημόσιο. Εγώ δεν έχω περάσει από το δημόσιο ποτέ. Λέω στους εργαζόμενους να κάνουν διάλειμμα, αλλά όταν δουλεύουν πρέπει να δίνουν ένα κομμάτι από την ψυχή τους, αλλιώς δεν γίνεται. Εξάλλου η αλληλεγγύη είναι στο dna μας, όπως και το φιλότιμο, κι αυτό πρέπει να βγαίνει».

 

Νέος οργανισμός για 120 τροφίμους

 

Είναι επαρκές το προσωπικό;

«Είναι περίπου 60 άτομα, αλλά κάποιοι απουσιάζουν με αναρρωτική. Αν ήμασταν άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Αλλά αν δούμε το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε εθνικά, η δυνατότητα στελέχωσης του Κέντρου Βορείου Αιγαίου είναι πολύ καλή σε σχέση με άλλα κέντρα που οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν καν ρεπό. Όμως με τον καινούριο Οργανισμό που επιμελήθηκα γιατί ο παλιός ήταν ουτοπικός είχε έναν εργαζόμενο ανά έναν περιθαλπόμενο, αυτά τα πληρώνουμε εσύ κι εγώ, κι αυτό δεν είναι εφικτό. Μαζί με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων καταρτίσαμε έναν Οργανισμό που θεωρώ ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου για την επόμενη 20ετία και να φιλοξενήσει 120 τροφίμους. (σ.σ. σήμερα είναι 79)».

 

Το «Θεομήτωρ» υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας, σωστά;

«Πριν από το 2013 υπήρχαν πάνω από 400 κέντρα πρόνοιας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια έγινε η ενοποίησή τους, παρά τη διασπορά τους και πλέον υπάρχουν 13. Είναι δημοσίου δικαίου. Όλες οι οργανικές θέσεις πληρώνονται απευθείας από το κεντρικό ταμείο του κράτους.

Τα Κέντρα πρόνοιας φιλοξενούν ευάλωτες περιπτώσεις. Παλιότερα υπάγονταν στο υπουργείο Υγείας, ενώ τώρα στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Εμείς πέραν των ευάλωτων περιπτώσεων έχουμε και ψυχιατρικές, που όπως και όλα τα Κέντρα δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Φυσικά τους ανθρώπους τους γνωρίζουμε προσωπικά και δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στο δρόμο και από την άλλοι οι κατάλληλοι ξενώνες είναι γεμάτοι και υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής. Άρα αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση της βάρδιας. Μάλιστα όπως πρόσφατα μου επεσήμανε γιατρός, οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση, όσο μεγαλώνουν γίνονται και πιο επιθετικοί. Και γι’ αυτό η διοίκηση πρέπει να είναι δίπλα στους εργαζομένους, αλλά και να δουλεύει καινούρια πράγματα.

 

Κεραμική και εκδρομές

 

Ήδη δουλέψαμε πιλοτικά ένα πρόγραμμα κεραμικής το καλοκαίρι και πήγε πολύ καλά με τον συντονισμό του εργοθεραπευτή μας, Χρήστου Μούτση. Δυο φορές την εβδομάδα τους κατεβάζουμε για καφέ. Τους αρέσει πάρα πολύ ο καφές με το τοστάκι. Έχουμε πραγματοποιήσει δύο εκδρομές από τότε που ανέλαβα, μία στην Κάγια και στον Ταξιάρχη και μία στη Νυφίδα. Γενικά τους αρέσει να εκκλησιάζονται, το θείο είναι κάτι που τους ελκύει, αλλά και να τρων γλυκά και να καπνίζουν. Κάποιους που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο οδηγός τους ανεβάζει 9 το πρωί στο χωριό, στο καφενείο και στις 12 τους κατεβάζει. Δεν θέλω να κυκλοφορούν μόνοι τους γιατί μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τώρα ετοιμάζουμε κεριά και χριστουγεννιάτικες κάρτες ενόψει γιορτών».

 

Και η καθημερινότητα πώς είναι;

«Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερες δραστηριότητες, αλλά και ένα καλό περιβάλλον για τους περιθαλπόμενους. Το κτήριο είναι πάρα πολύ ωραίο και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε χώρο του. Έχουμε έναν μεγάλο αμπελώνα που θα οργωθεί και θα κλαδευτεί για να έχουμε σταφύλια. Μαζεύουμε τα καρύδια, χρησιμοποιούμε τα φρούτα μας. Μάλιστα τις προάλλες, χρησιμοποιώντας τα καρύδια που μαζέψαμε, δύο παλιές εργαζόμενες με σύμβαση ήρθαν και έφτιαξαν λουκουμάδες για όλο το Ίδρυμα, κάτι που μας συγκίνησε όλους. Το μενού επίσης είναι πολύ καλό, με πίτες, όσπρια και πλούσιο σε ποικιλία, διατροφική αξία και γεύσεις.

Εγώ εξαρχής με το που ανέβηκα πάνω ήθελα να αναπτύξω τη συλλογικότητα όλων, το κομμάτι του “είμαστε”. Μια τέτοια κοινωνία μόνο προχωρά και εξελίσσεται. Επίσης το πλαίσιο δεν μπορεί να είναι απλώς τυπικό και αυστηρό. Όλα τα περιστατικά θέλουν προσοχή, αγάπη και αγκαλιές».

 

Για τη μονάδα ασυνόδευτων προσφύγων

 

 

Πώς βλέπετε τη συζήτηση που διεξάγεται γύρω από την ίδρυση μονάδας ανήλικων και ασυνόδευτων προσφύγων;

«Η συζήτηση αυτή είχε ξεκινήσει από το 2016. Είχε κινηθεί η διαδικασία και απ’ όσο γνωρίζω ο μόνος όρος που έμπαινε ήταν να μη δοθεί σε ΜΚΟ. Από τη στιγμή που βρέθηκε λύση χρηματοδότησης για να μην καταρρεύσει το κτήριο είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μιλώ για το κτήριο, δίπλα στο γήπεδο, όπου έμεναν μόνιμα οι τρόφιμοι πριν μεταφερθούν στο πρώην Σανατόριο που ανακαινίστηκε. Παρά τις όποιες αντιδράσεις, κανένας Αγιασώτης δεν θέλει να δει το κτήριο να καταρρεύσει γιατί πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Παραχωρήσαμε στο υπουργείο μας τη χρήση του κτηρίου για ένα διάστημα, ώστε να φτιαχτεί με κονδύλια ευρωπαϊκά -αφού χρήματα δεν έχουμε εμείς- σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση των μελετών. Δεν υπάρχει καμία άλλη ενημέρωση και θα ήταν πρώιμο να βγούμε σε συμπεράσματα σε σχέση με τον τρόπο και το χρόνο λειτουργίας ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Από κει και πέρα για μένα ένας ανήλικος πρόσφυγας είναι διπλά ευάλωτος. Ήρθε για να ξεφύγει από το θάνατο και είναι ακόμα παιδί. Εμείς σαν άνθρωποι πρέπει να το σκεφτούμε και σαν φορέας να εγκύψουμε σε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα το αν το ποιοτικό χαρακτηριστικό των προσφύγων που θα έρθουν είναι δύσκολο, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει».

 

Πώς σχολιάζετε το ψήφισμα του τοπικού συμβουλίου της Αγιάσου που έχει ταχθεί ενάντια στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας μονάδας;

«Το έγγραφο αυτό έχει σταλεί πολλές φορές, και μάλιστα με το ίδιο περιεχόμενο. Αυτό που λέει το ψήφισμα ότι όλοι οι Αγιασώτες αρνούνται αυτή τη μονάδα, νομίζω ότι δεν ισχύει. Γνωρίζω τουλάχιστον 20 ανθρώπους που δεν το αρνούνται και φαντάζομαι θα υπάρχουν κι άλλοι, άρα δεν είναι όλοι. Δεν έγινε κάποιο δημοψήφισμα για να βγαίνουν συμπεράσματα. Μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δεσμεύσεις από πλευράς υπουργείου.

Επίσης θεωρώ ότι η κοινωνία της Αγιάσου έχει αποδεχτεί τη διαφορετικότητα μέσα από το Ίδρυμα. Ναι, η Αγιάσος παλιότερα ήταν μια απομονωμένη κοινωνία, όμως αυτή την αίσθηση έχω».

 

Συνεργάζεστε με επιτυχία με το υπουργείο;

«Έχω καλή συνεργασία, μπορώ να πω ότι συνεννοούμαι που είναι και το πιο σημαντικό. Είχα ζητήματα που έπρεπε να θέσω, σε συγκεκριμένη συνάντηση που έγινε με την κ. Φωτίου. Κατέθεσα προτάσεις σε σχέση με το ρόλο των Κέντρων Πρόνοιας, προχωρήσαμε σε συντονισμό για την αναμόρφωση του Οργανισμού του Ιδρύματος. Η συνεργασία πηγαίνει καλά. Φυσικά γνωρίζω πού βρίσκομαι. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά ξέρω σίγουρα ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Και πιστεύω ότι στο μέτρο της δυνατότητας, γίνεται το καλύτερο που μπορεί».

Κατηγορία Κοινωνία
Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 17:30

Ενστάσεις έως 16 Νοεμβρίου

 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λέσβου Αναστασία Αντωνέλλη ενημερώνει τους πολίτες, ότι μετά από έλεγχο από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας όλων των αιτημάτων, εκδόθηκε η αριθ. 2810/31-10-2017 απορριπτική απόφαση, με αιτιολογημένο λόγο απόρριψης για κάθε μια αίτηση ξεχωριστά, υποβληθεισών αιτήσεων πολιτών του Δήμου Λέσβου, σχετικά με την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών (επίδομα 586,94 ευρώ) και επιχορήγησης αποκατάστασης ζημίας σε οικοσυσκευές, από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

Η απόφαση έχει σταλεί στα ΚΕΠ όλων των Δ.Ε του Δήμου Λέσβου, οπότε οι πολίτες εφόσον το επιθυμούν μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών [ από 2/11/2017 - 16/11/2017] μπορούν να ενημερωθούν για τον λόγο απόρριψης τους και να καταθέσουν ένσταση μαζί με όποια δικαιολογητικά θεωρούν απαραίτητα .

Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στα Γραφεία Πρωτοκόλλου των Δ.Ε Ενοτήτων καθώς και στο κεντρικό Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε Μυτιλήνης. Mετά το πέρας της προθεσμίας, θα αποσταλούν από τα Γραφεία των Δ.Ε εντός πέντε ημερών στην Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας .

 

Κατηγορία Κοινωνία

Στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας στα Χανιά μίλησε η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ιδρύματος «Θεομήτωρ» της Αγιάσου Κατερίνα Βόλτσιου για τον ρόλο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και την κοινωνική πολιτική και ψυχική υγεία.

Στο πλαίσιο της αλλαγής του ρόλου που τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας επιδιώκουν να διαδραματίσουν στο μέλλον, ακούστηκαν ιδέες, προτάθηκαν νέες πρακτικές με στόχο τον άνθρωπο, δόθηκαν διαφορετικές οπτικές με στόχο να οριστεί η κοινωνική πολιτική και να δρομολογηθεί η αλλαγή της εικόνας του προνοιακού κράτους.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου υπήρχε πάντα ανεπτυγμένο το κοινωνικό αίσθημα αλληλεγγύης και η κοινωνική προστασία τάσσονταν πάντα υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Με αυτή τη κοινή διαπίστωση και με τη δέσμευση για περισσότερη συμμετοχή και πρωτοβουλία από πλευράς των εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων, έκλεισε το Συνέδριο.

 

Να αλλάξει η εικόνα

«Όλοι επιθυμούμε να αλλάξει η εικόνα του προνοιακού κράτους. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης προσδοκούμε τα ΚΚΠ να διαδραματίσουν έναν νέο ρόλο. Αυτό απαιτεί να εφαρμόσουμε νέες πρακτικές με στόχο τον άνθρωπο», επεσήμανε αρχικά η κ. Βόλτσιου.

Μεταξύ άλλων σημείωσε τα εξής: «Σε έναν κόσμο που καθημερινά καταρρέει και υφίσταται τις συνέπειες της κοινωνικής κρίσης, όπου καθολικές ηθικές αξίες θυσιάζονται στον βωμό του κοινωνικού εγωισμού, η ουσιαστική έννοια της κοινωνικής πρόνοιας αποδυναμώνεται. Στόχος μας είναι η προαγωγή της αλληλεγγύης όχι όμως ως μέσο κοινότυπου χαρακτηρισμού της ανθρωπιάς, αλλά ως αξιόπιστου εργαλείου για την καταλυτική ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των ανθρώπων του χώρου με σκοπό την επαναφορά της ουσίας του λειτουργήματος που υλοποιούμε».

Παράλληλα τόνισε ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί μια συνεργασία δυο Υπουργείων, του Εργασίας και του Υγείας, «μια ανταλλαγή πληροφόρησης ώστε να δούμε τι ανακατανομή μπορεί να γίνει έτσι ώστε ο ορισμός του οράματος, των αξιών, αρχών και στόχων της πολιτικής που τα ΚΚΠ θέτουν ως κριτήρια όσο αφορά τον μελλοντικό ρόλο που θέλουν να διαδραματίσουν να μπορέσει να επιτευχθεί με γνώμονα ουσιαστικές τομές που πρέπει να γίνουν από τη βάση με καθορισμό των πεδίων ανάληψης και ευθυνών των διαφόρων εμπλεκομένων τομέων, πιθανά στην αρχή μέσα από εκτέλεση πιλοτικών προγραμμάτων».

 

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top