Για μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Πρόσκληση προς φορείς και συλλόγους για επιχορήγηση έως 20.000 ευρώ

03/02/2021 - 08:25

Κάλεσμα από την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων (ΟΛΣΑ) προς τους φορείς και συλλόγους για προτάσεις με θέματα όπως:

1) Μουσικές, χορευτικές κ.ά. παραστάσεις

2) Λαϊκές Γιορτές και Δρώμενα

3) Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Τέχνες

4) Αγροδιατροφική Κληρονομιά

5) Δημιουργία τοπικών ή και θεματικών Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6) Δράσεις ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων, με έμφαση στον αγροτικό χώρο

7) Δράσεις μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων είναι η 15η Μαρτίου 2021

Δύο νέες προσκλήσεις, συνολικού ύψους 1.375.000 ευρώ απευθύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού και δράσεις για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2021. Οι δυο προσκλήσεις έχουν στόχο να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας δράσεων του νεότερου λαϊκού πολιτισμού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων είναι η 15η Μαρτίου 2021.

Ποιους αφορά

Η πρόσκληση που αφορά τους συλλόγους και γενικότερα σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς είναι η δεύτερη πρόσκληση επιχορήγησης ή /και παροχής αιγίδας συνολικού προϋπολογισμού 625.000 ευρώ για δράσεις που αφορούν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), καθώς και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα.

Οι δράσεις που θα ενισχυθούν

Ειδικότερα θα ενισχυθούν δράσεις που αφορούν:

 • Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Τέχνες-«Η Ελληνική Μαστοριά». Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με έμφαση στη βιωσιμότητά τους στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Αγροδιατροφική Κληρονομιά. Μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη των αγροδιατροφικών παραδόσεων (καλλιέργεια, συλλογή και προετοιμασία της τροφής, παραδοσιακά τρόφιμα, τεχνικές και μέθοδοι παρασκευής τους κ.ά.).
 • Δημιουργία τοπικών ή/και θεματικών Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα (για τη Σύμβαση και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλαδα, βλ.ayla.culture.gr).
 • Στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Δράσεις μελέτης, ανάδειξης και διαφύλαξής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές και στη γνωριμία του ευρύτερου κοινού, εγχώριου και διεθνούς, με αυτά.
 • Λαϊκές Γιορτές και Δρώμενα. Μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό της σημασίας τους, μεταξύ άλλων, και για τη διατήρηση της συνοχής και της μνήμης των τοπικών κοινοτήτων.
 • Μουσικές, χορευτικές κ.ά. παραστάσεις που θα αναδεικνύουν με τρόπο πρωτότυπο την παραδοσιακή μουσική, τον λαϊκό χορό και εν γένει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως πηγές έμπνευσης και αναστοχασμού για την παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό και την ταυτότητα.
 • Δράσεις ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων, με έμφαση στον αγροτικό χώρο. Ανάδειξη της σημασίας των πολιτισμικών τοπίων στο ευρύ κοινό και δημιουργία ή/και εμπλουτισμός προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού (δημιουργία περιηγητικών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, προγραμμάτων γνωριμίας με αγροτικά τοπία και κοινότητες για ενηλίκους και παιδιά κτλ.) στα οποία να αναδεικνύεται η άυλη πολιτιστική κληρονομιά.
 • Δράσεις μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης, με ιδιαίτερη σημασία για την ανασυγκρότηση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις (ορεινός και νησιωτικός χώρος, δυσπρόσιτες κοινότητες, διασπορικές κοινότητες κ.ά.).
 • Μέχρι 10 δράσεις θα επιχορηγηθούν μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ.
 • Μέχρι 15 δράσεις θα επιχορηγηθούν μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ.
 • Μέχρι 20 δράσεις θα επιχορηγηθούν μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ.

Ανάλογα με τα διαθέσιμα υπόλοιπα του προϋπολογισμού της πρόσκλησης και την αξιολόγηση της Επιτροπής, μπορεί να επιχορηγηθούν και άλλες δράσεις με μικρότερα ποσά.

Οι δικαιούχοι

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr). Δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ έχουν όλοι οι φορείς έως και τις 05/03/2021.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές πανομοιότυπες προτάσεις με αυτές του 2020.

Φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020 αλλά οι δράσεις δεν υλοποιήθηκαν, λόγω της λήψης μέτρων ασφάλειας για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού, δεν δύνανται να επιχορηγηθούν εκ νέου και το 2021 για την ίδια πρόταση, καθώς οφείλουν να ολοκληρώσουν μέσα στο 2021 την περσινή πρότασή τους. Η μη υλοποίηση δράσεων προγραμματισμένων για το 2020, λόγω πανδημίας, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν αρνητικά στην αξιολόγηση των αιτημάτων για το 2021.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις προσκλήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις, στον κόμβο του ΥΠΠΟΑ http://drasis.culture.gr

Και με επικοινωνία με την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ).

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey