«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας πριν είναι αργά»

Επιστολή Μάκη και Στρατή Αξιώτη στο ICOMOS για το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο

26/02/2021 - 14:21 Ενημερώθηκε 27/02/2021 - 19:50

Επιστολή στο ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο επιστημονικά σωματείο ICOMOS σκοπός του οποίου είναι η διάσωση και η προστασία των πολιτιστικών αγαθών έστειλαν τα μέλη του Μάκης Αξιώτης και Στρατής Αξιώτης.

Στην επιστολή σημειώνεται: «Απευθυνόμαστε στο προεδρείο του ICOMOS σαν μέλη του, με την ελπίδα παρέμβασης προς διάσωση ενός σημαντικού μνημείου της Λέσβου! Συγκεκριμένα, στο σημαντικότερο τμήμα του γνωστού Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Μυτιλήνης, τις Καμάρες κοντά στο χωριό Μόρια! Έχει εγκαταλειφθεί η αναστύλωση του, οι μεταλλικές σκαλωσιές έχουν γκρεμιστεί και έτσι εμφανίστηκε η επικίνδυνη βλάβη με την διολίσθηση προς τα κάτω των θολιτών ενός τόξου της άνω σειράς του μνημείου! Η απόσπαση του είναι θέμα χρόνου και μετά με ένα μικρό σεισμό, πιθανόν με μετακινηθούν οι κατακόρυφοι πεσσοί , να καταρρεύσει το άνω τόξο του αγωγού από οπτόπλινθους και ίσως να επέλθει και κατάρρευση πεσσού! Η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει αποστείλει πλήθος αναφορών (όπως μας είπε ο Προϊστάμενος της) στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ, το οποίο είναι και το αρμόδιο να προστατεύσει το μοναδικό μνημείο από την καταστροφή! Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΟ πριν είναι αργά!».

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey