Αθανασίου : «Η Κυβέρνηση μας συνεπής στις εξαγγελίες της συνεχίζει να πραγματοποιεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν τη χώρα μας»

O αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λέσβου του Κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπος Αθανασίου O αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λέσβου του Κυβερνώντος κόμματος, Χαράλαμπος Αθανασίου

Δημοπρατήθηκε το Φράγμα Τσικνιά

21/11/2022 - 12:00 Ενημερώθηκε 26/11/2022 - 12:20

Δημοπρατήθηκε το μεγάλο έργο, το «Φράγμα Τσικνιά», σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λέσβου του Κυβερνώντος Κόμματος, Χαράλαμπου Αθανασίου ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει: «Η Κυβέρνηση μας συνεπής στις εξαγγελίες της συνεχίζει να πραγματοποιεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν τη χώρα μας. Έτσι σήμερα, αφού ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Καραμανλή, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνω ότι δημοπρατήθηκε το μεγάλο έργο «Φράγμα Τσικνιά», που λύνει τα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης μεγάλων περιοχών του νησιού μας». 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δέσμευσε το ποσό των 98,08 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ 17%). Παράλληλα εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, ενώ έχουν κηρυχθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου που έχουν υπολογιστεί σε επιπλέον 9 εκ. ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 107 εκ. ευρώ συνολικά δέσμευση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το έργο και τις απαλλοτριώσεις του φράγματος.  

Το σύνολο των έργων ύδρευσης του Νομού Λέσβου από το Φράγμα Τσικνιά, ορίστηκαν ως έργα Εθνικού Επιπέδου και σημαντικά ενώ κρίθηκε πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημοπράτησης του έργου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ύδρευσης της Λέσβου.  

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) η προετοιμασία για το έργο έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021 με τις μελέτες να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν ενεργοποιηθεί οι απαλλοτριώσεις. Η δημοπράτηση του έργου εκτιμάται για το επόμενο διάστημα και όπως αναφέρεται μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους.  

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο εντάχθηκε στις 31 Μαϊου 2022. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η σύμβαση του έργου θα μπορέσει να έχει υπογραφεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025. Δηλαδή , σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, θα πρέπει εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρωθεί το έργο 

Με τα έργα πρώτης φάσης το Φράγμα Τσικνιά θα υδροδοτήσει την πόλη της Μυτιλήνης και τα χωριά που είναι κοντά στον ταμιευτήρα και συγκεκριμένα η Καλλονή και τα γύρω χωριά, καθώς και η Αγία Παρασκευή. Στη συνέχεια θα επεκταθεί η υδροδότηση στον Πολίχνιτο και τα γύρω χωριά, καθώς και στα χωριά της Γέρας και μετά θα υδροδοτηθούν τα χωριά προς το βόρειο μέρος του νησιού.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα πιο κάτω έργα που περιγράφονται συνοπτικά:  

1.1 Φράγμα Τσικνιά. 

Το φράγμα προβλέπεται πάνω στον χείμαρρο Τσικνιά. Η λεκάνη απορροής που αποστραγγίζεται από τον χείμαρρο Τσικνιά έχει εμβαδόν περίπου 85,94 Km2. Το φράγμα Τσικνιά προβλέπεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +62,00m, είναι χωμάτινο ύψους 39,00m από την κοίτη του (49,00m από τη θεμελίωση). Η ωφέλιμη χωρητικότητα του ταμιευτήρα του είναι 12.500.000m3.  

1.2 Έργα υδροληψίας 

Τα έργα υδροληψίας από το φράγμα Τσικνιά και έργα μεταφοράς προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ). Το φράγμα Τσικνιά τροφοδοτεί τις ΕΕΝ μέσω αγωγού προσαγωγής Φ700χλσ., το πρώτο τμήμα του οποίου (μήκους 645μ.) διέρχεται από τη σήραγγα υδροληψίας. 

1.3 Έργα ΕΕΝ 

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) βρίσκονται σε γήπεδο εμβαδού 44 στρεμ. περίπου (διαμορφώνεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τη συνολική ανάπτυξη των έργων του τελικού σταδίου Α2).  

Η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός των ΕΕΝ αφορά στο σύνολο των εγκαταστάσεων για την πλήρη δυναμικότητά τους, 48.000 m3/ημ. Ο σχεδιασμός προτείνεται έτσι ώστε να επιτρέπει τη σταδιακή εκτέλεσή των έργων ανάλογα με τις απαιτήσεις υδροδότησης των κατάντη οικισμών (Α1 στάδιο - 24.000 m3/ημ και Α2 στάδιο - 48.000 m3/ημ). Εντός του γηπέδου των ΕΕΝ κατασκευάζεται το αντλιοστάσιο Α1.  

1.4 Έργα μεταφοράς κατάντη των ΕΕΝ 

  • Έργα μεταφοράς από τις ΕΕΝ στη δεξαμενή φόρτισης των δικτύων (κεντρική ΔΦ1).
    • Έργα Υδραγωγείου από την ΕΕΝ προς τους εξυπηρετούμενους οικισμούς:
    - Έργα μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού από την ΕΕΝ προς την Αγία Παρασκευή, την Καλλονή και την πόλη της Μυτιλήνης (υδροδοτούμενοι οικισμοί α’ φάσης). 

- Δεξαμενές αποθήκευσης και ρύθμισης, με τις οποίες θα γίνεται αποθήκευση - ρύθμιση των εισερχομένων παροχών και σύνδεση με το φορέα χρήσης των έργων. 

- Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1, το οποίο υδροδοτεί, τη δεξαμενή φόρτισης ΔΦ1 του κεντρικού αγωγού προς Μυτιλήνη, τη νέα δεξαμενή Αγ.Παρασκευής και τη νέα δεξαμενή Καλλονής.  

1.5 Έργα οδοποιίας εξυπηρέτησης των έργων 

Για την εξυπηρέτηση τόσο των εργασιών κατασκευής όσο και για τη λειτουργία των έργων προβλέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων ή η βελτίωση υφιστάμενων οδών πρόσβασης στις θέσεις των έργων. Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση υφιστάμενων οδών οι οποίες πρόκειται να κατακλυστούν από τον ταμιευτήρα. 

 

Αθανασίου: «Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο πραγματοποιείται στη Λέσβο»

«Η Κυβέρνησή μας συνεπής στις εξαγγελίες της συνεχίζει να πραγματοποιεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν τη χώρα μας. Ένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, το οποίο είχα δηλώσει ότι θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο μας, είναι το Φράγμα Τσικνιά» αναφέρει σε αποκλειστική δήλωση στο «Ε», ενώ δεν παραλείπει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσοι συνετέλεσαν στην εξέλιξη αυτή. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αμέσως αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα του έργου για το πολύπαθο νησί μας και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης και ήδη δημοπράτησε το έργο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό Υποδομών Γεώργιο Καραγιάννη, ο οποίος είχε την επίβλεψη και συντονισμό των σχετικών εργασιών». 

Σε ότι έχει να κάνει με τα στάδια εξέλιξης του έργου αναφέρει ότι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την εγκατάσταση του αναδόχου, θα αρχίσουν οι εργασίες εντός του 2023. Το έργο αφορά την κατασκευή του ταμιευτήρα χωρητικότητας 12,5 εκατ. m3, τα έργα υδροληψίας, τα έργα μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και τη δεξαμενή φόρτισης των δικτύων. 

Κατά το πρώτο στάδιο, όπως σημειώνει, θα υδροδοτηθούν η πόλη της Μυτιλήνης και τα γύρω χωριά και οι οικισμοί Καλλονής και Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια θα επεκταθεί η υδροδότηση στις περιοχές Πολιχνίτου και Γέρας. Και κατά το δεύτερο στάδιο θα αρδεύεται ο κάμπος Καλλονής ο οποίος και θα αποκτήσει την παλιά του παραγωγικότητα σε ποσότητα και ποιότητα αγροτικών προϊόντων. 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey