Στόχος η αξιοποίηση του οικοπέδου με δημιουργία κέντρου θερμαλισμού και πολιτιστικού συγκροτήματος

ΣΑΡΛΙΤΖΑ Ι Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων

07/04/2022 - 15:00 Ενημερώθηκε 08/04/2022 - 13:16

Άναψε το πράσινο φως για την αξιοποίηση του ΣΑΡΛΙΤΣΑ, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που κατά τη συνεδρίασή της, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, ενέκρινε ομόφωνα τον  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση Οικόπεδου ΣΑΡΛΙΤΖΑ με δημιουργία Κέντρου Θερμαλισμού & Πολιτιστικού Συγκροτήματος» συνολικής δαπάνης 749.526,68 € με Φ.Π.Α.

Η έγκριση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έγινε με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο αξιοποίησης οικοπέδου ΣΑΡΛΙΤΖΑ με δημιουργία Κέντρου Θερμαλισμού & Πολιτιστικού Συγκροτήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, κατά τον οποίο μελετητικά γραφεία θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Από αυτές θα βραβευτούν οι καλύτερες από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα, αποτελούμενη από αρχιτέκτονες με αυξημένα προσόντα κα από όλη την επικράτεια.

Η διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων ορίζεται με το ΦΕΚ 2239 [ΤΕΥΧΟΣ Β 31-05-2021] στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Διαγωνισμός μελετών με απονομή βραβείων είναι η διαδικασία με την οποία η αναθέτουσα αρχή/φορέας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, επιδιώκει την εξασφάλιση μελετών ή σχεδίων ιδεών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού και της χωροταξίας - πολεοδομίας και αναλόγως του αντικειμένου χαρακτηρίζονται αντιστοίχως ως αρχιτεκτονικοί ή πολεοδομικοί – χωροταξικοί διαγωνισμοί». Το συγκεκριμένο ΦΕΚ αποτελεί το νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

Αυτό εγκρίθηκε, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην παρούσα φάση προκειμένου τα μελετητικά γραφεία ή ομάδες αρχιτεκτόνων να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα απονείμει τα βραβεία. Αφού απονεμηθούν τα βραβεία υπάρχει η δυνατότητα να αναθέσει ο ενδιαφερόμενος [Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου] σε έναν από τους βραβευθέντες να προχωρήσει στις οριστικές μελέτες με βάσει τις οποίες θα γίνει το έργο.

Για το λόγο αυτό το ποσό που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι της τάξεως των   749.526,68 € γιατί σε αυτό περιλαμβάνονται –εκτός από τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων και οι  οριστικές μελέτες του έργου, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ποσού.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey