Αφορά τα τμήματα της Μυτιλήνης

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

21/07/2021 - 13:38 Ενημερώθηκε 22/07/2021 - 10:08

Ανακοινώθηκαν, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) των Πανελλαδικών Εξετάσεων για σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων όσο και για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Βέβαια το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε (ΕΒΕ) προκαλεί ανησυχία καθώς κάποια σε κάποια τμήματα ενδεχομένως παρατηρηθούν κενά ως προς των αριθμό των φοιτητών. Σε ότι έχει να κάνει με τις ΕΒΕ των Τμημάτων με έδρα την Μυτιλήνη:

  • Τμήμα Περιβάλλοντος (ΓΕΛ) ΕΒΕ: 9,58 
  • Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (ΓΕΛ) ΕΒΕ: 8,27 
  • Τμήμα Γεωγραφίας (ΓΕΛ) ΕΒΕ: 8,27 
  • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ΓΕΛ) ΕΒΕ: 8,94
  • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας(ΓΕΛ) ΕΒΕ: 8,27 
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας (ΓΕΛ) ΕΒΕ : 8,94 

Στον παρακάτων πίνακα αποτυπώνονται οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τους απόφοιτων των ΕΠΑΛ:

Η εικόνα του 2020

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος πίνας αφορά τους εισακτέους από τα Ημερήσια ΓΕΛ με το 90%.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορία είχαμε 187 επιτυχόντες με τον 1ο να συγκεντρώνει 15.075 μόρια, ενώ τα μόρια βάσης ήταν 7.750.
Στο Τμήμα Περιβάλλοντος είχαμε 71 επιτυχόντες με τον 1ο να συγκεντρώνει 11.150 μόρια, ενώ τα μόρια βάσης ήταν 4.300.

Στο Τμήμα Γεωγραφίας είχαμε 158 επιτυχόντες με τον 1ο να συγκεντρώνει 8.675 μόρια, ενώ τα μόρια βάσης ήταν 3.950.

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας είχαμε 169  επιτυχόντες με τον 1ο να συγκεντρώνει 13.725, ενώ τα μόρια βάσης ήταν 9.125.

Στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας είχαμε 111 επιτυχόντες με τον 1ο να συγκεντρώνει 11.750 μόρια, ενώ τα μόρια βάσης ήταν 7.100.

Στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών είχαμε 92 επιτυχόντες, με τον 1ο να συγκεντρώνει 14.475 μόρια, ενώ τα μόρια βάσης ήταν 6,400.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Το πρόβλημα

Ο λόγος για τον οποίο εισάγεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι για να μπορούν οι σχολές πλέον να έχουν λόγο στο επίπεδο των φοιτητών που θα δεχτούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους. Μαθητές που θα γράψουν βαθμό χαμηλότερο από αυτό το ελάχιστο όριο δεν θα μπορούν να εισαχθούν στην σχολή αυτή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβληματισμούς γιατί εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν κενά στα τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

 


Εμβολιασμός 2021

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey