Κι άλλο πρωτόκολλο συνεργασίας…

20/07/2012 - 16:22

Την επιστημονική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία τους εγκαινιάζουν, με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου.

Την επιστημονική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία τους εγκαινιάζουν, με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου.

Η τριμερής αυτή ακαδημαϊκή συνεργασία έρχεται μετά από αποφάσεις των θεσμικών οργάνων των ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο βασικός άξονας της συνεργασίας αφορά στην προώθηση εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ τους και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey