Δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σημαντικός τεχνολογικός εξοπλισμός

13/07/2012 - 15:25

Μια δωρεά σημαντικού τεχνολογικού εξοπλισμού έκανε στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Ίδρυμα Νιάρχου.

Μια δωρεά σημαντικού τεχνολογικού εξοπλισμού έκανε στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Ίδρυμα Νιάρχου.

Η δωρεά αυτή, που σύμφωνα με τη διεύθυνση του Σχολείου είναι απόδειξη της ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης των ιθυνόντων του Ιδρύματος σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης στο Σχολείο εκπαίδευσης και στην αποτελεσματική λειτουργία του ως πρότυπου σχολείου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey