Άλλος για τον ΕΦΕΤ

01/07/2012 - 05:56
Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων προσωπικού του ΕΦΕΤ στο Βόρειο Αιγαίο με έδρα τη Μυτιλήνη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της νομαρχίας Λέσβου (www.lesvos.gr).
Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων προσωπικού του ΕΦΕΤ στο Βόρειο Αιγαίο με έδρα τη Μυτιλήνη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της νομαρχίας Λέσβου (www.lesvos.gr). Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με μετατάξεις-αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ως άνω ιστοσελίδα της νομαρχίας Λέσβου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey