Παρέμβαση για οικονομικά μέτρα

01/07/2012 - 05:56
Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των νησιωτικών επιχειρήσεων, ζητάει ο ΕΟΑΕΝ, ο Όμιλος δηλαδή Νησιωτικών Επιμελητηρίων. Συγκεκριμένα, ζητάει τη θέσπιση δύο δεσμών φορολογικών μέτρων.
Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των νησιωτικών επιχειρήσεων, ζητάει ο ΕΟΑΕΝ, ο Όμιλος δηλαδή Νησιωτικών Επιμελητηρίων. Συγκεκριμένα, ζητάει τη θέσπιση δύο δεσμών φορολογικών μέτρων. Η πρώτη θα αφορά την ουσιαστική μεταρρύθμιση του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος, όπως φορολογία εισοδήματος, φορολογία κεφαλαίου, φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λπ., και η δεύτερη, φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση, προτείνεται:
- Αύξηση του αφορολόγητου ποσού του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, κατά 50% σε όλα τα νησιά.
- Κατάργηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων και αντικατάστασή του με το βιβλίο αγορών για επιχειρήσεις με τζίρο ως 150.000 ευρώ.
- Επέκταση της έκπτωσης φόρου 60 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.
Για τους νέους επαγγελματίες στις νησιωτικές περιοχές, προτείνεται:
- Μείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για μία πενταετία.
- Απαλλαγή από τους δασμούς του μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαραίτητων υλικών ίδρυσης της επιχείρησής τους.
- Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% των κερδών που διανέμουν οι Α.Ε.
- Επιταχυνόμενες αποσβέσεις, όπως ισχύει στα σύγχρονα φορολογικά συστήματα πολλών χωρών.
- Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και στα νομικά πρόσωπα. 
- Μείωση των φορολογικών συντελεστών μεταβίβασης ακινήτων εφόσον προορίζονται για παραγωγική επένδυση.
- Επέκταση σε όλα τα νησιά του μειωμένου κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ.
Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων: 
- Φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης.
- Φορολογικά κίνητρα για εκπαίδευση και κατάρτιση.
- Αφορολόγητα αποθεματικά. Επαναφορά του Ν.3220/2004, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν αφορολόγητα αποθεματικά, αποτελούμενα από συγκεκριμένα ποσοστά των ετήσιων κερδών τους, με την προϋπόθεση ότι θα επανεπενδυθούν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.
- Επαναφορά της επιδότησης επιτοκίου με 3% του κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεων.
- Επιδότηση του κόστους εργασίας στις παραγωγικές επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών με ποσοστό 12%, όπως ισχύει στη Θράκη.
- Κίνητρα για στοχευμένες επιδιώξεις, όπως: έρευνα-καινοτομία-περιβάλλον με πρόβλεψη για πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία των σχετικών δαπανών.  

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey