«Ανάσα» για 119.000 ανέργους

01/07/2012 - 05:56
α τέσσερα πρώτα προγράμματά του για το 2010 ανακοίνωσε την προηγούμενη βδομάδα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης για 119.000 ανέργους, καθώς και στην ενίσχυση 6.000 περίπου επιχειρήσεων.
Βοήθεια και σε 6.000 επιχειρήσεις απ’ τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ


Τα τέσσερα πρώτα προγράμματά του για το 2010 ανακοίνωσε την προηγούμενη βδομάδα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης για 119.000 ανέργους, καθώς και στην ενίσχυση 6.000 περίπου επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αποτελούν την πρώτη φάση ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση και είναι συνολικού προϋπολογισμού 816 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Αναλυτικά τα προγράμματα είναι:
Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ):
α) για τους «κοινούς» άνεργους, 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο και 25% το τέταρτο έτος,
β) για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως πέντε έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών, τους πολύτεκνους/-νες και τρίτεκνους/-νες, καθώς και τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 100% για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και το τέταρτο έτος.

Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
Προϋπολογισμός: 170 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας.
α) για τους «κοινούς» άνεργους, 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος,
β) για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές ομάδες (όπως παραπάνω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 80% για το πρώτο έτος και 80% για το δεύτερο έτος.
Και στα δύο παραπάνω προγράμματα:
Δίνεται προτεραιότητα σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και στους τομείς της πράσινης οικονομίας.
Επιβάλλεται ένα πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης.
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους έξι μήνες.
Δεν υπάγονται ένας αριθμός από δραστηριότητες (νυχτερινά κέντρα, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης).

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22 - 64 ετών.
Προϋπολογισμός: 96 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης οικονομίας.

Ειδικό πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.
Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του 30πλασίου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.
Η επιχορήγηση δίνεται για δύο μήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου, εκτός από το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2009.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και η ακριβής ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με νεώτερο Δελτίο Τύπου του Οργανισμού.
 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey