Ποιοι προσλαμβάνονται με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην εκπαίδευση

95 στην παιδεία

27/12/2013 - 23:11

Παραμονή Χριστουγέννων αναρτήθηκαν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για την τρίτη φάση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, που αφορούσε πανελλαδικά στην πρόσληψη σε φορείς της εκπαίδευσης, συνολικά 7.400 ανέργων. 

Παραμονή Χριστουγέννων αναρτήθηκαν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για την τρίτη φάση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, που αφορούσε πανελλαδικά στην πρόσληψη σε φορείς της εκπαίδευσης, συνολικά 7.400 ανέργων. 

Σε επίπεδο νομού Λέσβου βάσει των αποτελεσμάτων, προσλαμβάνονται για εξήμισι μήνες πλήρους απασχόλησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου και στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Λέσβο και Λήμνο, συνολικά 95 άνεργοι (αναλυτικά τα ονόματα των προσληπτέων στον πίνακα). 

Όσοι έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς, ενώ για περισσότερες πληροφορίες όπως και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στους επιβλέποντες φορείς, οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey