Στην Κ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, για έργο στο Μανταμάδο

Δύο εργάτες για εννιά μήνες

28/03/2012 - 19:49

Στην πρόσληψη δύο ειδικευμένων εργατών για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μανταμάδου θα προβεί η Κ΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων.

Στην πρόσληψη δύο ειδικευμένων εργατών για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μανταμάδου θα προβεί η Κ΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικώς, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, υπόψη κ. Βασιλικής Σαραντινού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087), έως αύριο Πέμπτη 29 Μαρτίου.


Εμβολιασμός 2021

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey