Εξειδίκευση 91 ιατρών

01/07/2012 - 05:56
Ενενήντα μία θέσεις ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και στις μονάδες εντατικής νοσηλείας (ΜΕΝ) νεογνών, προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας.
Ενενήντα μία θέσεις ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και στις μονάδες εντατικής νοσηλείας (ΜΕΝ) νεογνών, προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας. Ο διορισμός των ειδικευόμενων ιατρών προς εξειδίκευση, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις μονάδες των νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, αποτελούμενης από τρεις διευθυντές των ΜΕΝ και ΜΕΘ της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτή του νοσοκομείου στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευθεί ο ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα νοσοκομεία πλην αυτών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.
Η συνέντευξη για την Εντατικολογία των νοσοκομείων Αθήνας, Ιωαννίνων, Πάτρας, Κρήτης, Λάρισας, Λαμίας, Βόλου θα λάβει χώρα στις 12/4/2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αίθουσα Τελετών - ισόγειο). Η συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των νοσοκομείων Αθήνας, Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης θα λάβει χώρα στις 12/4/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αίθουσα Τελετών - ισόγειο). Η συνέντευξη για την Εντατικολογία των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 13/4/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στο γραφείο τής ΜΕΘ τού Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Η συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 13/4/201 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο γραφείο τής ΜΕΘ τού Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να απευθύνονται στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey