15 θέσεις στον ΟΚΑΝΑ

01/07/2012 - 05:56
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προκηρύσσει την πλήρωση 15 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση υπηρεσιών του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προκηρύσσει την πλήρωση 15 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση υπηρεσιών του Οργανισμού, ως εξής:

Θεραπευτές (αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς): πέντε θέσεις
- Αττική
Τέσσερις θέσεις θεραπευτών
- Θεσσαλονίκη
Μία θέση θεραπευτή
Θεραπευτικό προσωπικό: 10 θέσεις
- Πρέβεζα
Μία θέση ψυχολόγου Π.Ε.
Μία θέση κοινωνιολόγου Π.Ε. ή κοινωνικού λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.
- Κέρκυρα
Μία θέση ψυχολόγου Π.Ε.
Μία θέση κοινωνικού λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.
- Ηράκλειο
Μία θέση ψυχολόγου Π.Ε.
Μία θέση κοινωνικού λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.
- Κατερίνη
Μία θέση κοινωνικού λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.
- Μαγνησία (Βόλος)
Μία θέση κοινωνιολόγου Π.Ε. ή κοινωνικού λειτουργού Π.Ε. ή Τ.Ε.
- Λιβαδειά
Μία θέση ψυχολόγου Π.Ε.
- Πάτρα
Μία θέση θεραπευτή Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.

Η κατανομή των θέσεων ανά είδος εργασίας και τόπο απασχόλησης, τα γενικά και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση απ’ τα υποκαταστήματα του ΟΚΑΝΑ ή να την εκτυπώσουν, μαζί και το ειδικό έντυπο αίτησης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr/.
Οι υποψήφιοι για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικώς, με απόδειξη, στη διεύθυνση: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών-ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα. Για την προκήρυξη: 382/25-08-2011, έως και 20 Σεπτεμβρίου 2011 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα, στα τηλέφωνα 210 8898237, 236, 233 και 269 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey