Έξι θέσεις εργασίας

01/07/2012 - 05:56
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ανακοίνωσε η «ΔΕΗ Α.Ε.».
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ανακοίνωσε η «ΔΕΗ Α.Ε.».

Η πρόσκληση αφορά σε τέσσερις μηχανοτεχνίτες Δ.Ε., έναν οδηγό-μηχανοδηγό-χειριστή, ομοίως Δ.Ε. και έναν τραπεζοκόμο Υ.Ε..
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στα ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΓΑΖΙΟΥ - Ηράκλειο, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο κ. Α. Βρέντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2810 376336, 2810 376373). Η προθεσμία λήγει στις 19 Νοεμβρίου.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey