Ως 95% οι χρηματοδοτήσεις των αγροτικών επενδύσεων

Νησιωτικό άρωμα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης

07/07/2017 - 12:46 Ενημερώθηκε 07/07/2017 - 12:42

 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών που έγιναν είναι η ενδυνάμωση των μέτρων στήριξης της αγροτικής παραγωγής στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στα νησιά που έχουν δεχθεί την προηγούμενη διετία το κύμα των προσφύγων που πέρασε από τη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα βασικά στοιχεία της τροποποίησης είναι:

- Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου από 75% σε 85% ενωσιακής συνδρομής. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι, όταν ένας παραγωγός θα εντάσσεται στα σχέδια βελτίωσης για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, θα λαμβάνει από κοινοτικούς πόρους το 85% της αξίας της επένδυσης που πρόκειται να πραγματοποιήσει. Το τελικό ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει στο 95%, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης των τροποποιήσεων.

- Τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας.

- Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σε δικαιούχους έως 50% της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση σε ορισμένα μέτρα-δράσεις που δεν δινόταν η δυνατότητα από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα. Η χορήγηση της προκαταβολής ουσιαστικά λύνει τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετώπιζαν οι αγρότες. Διότι έχουν πλέον τη δυνατότητα με την προκαταβολή να πληρώσουν τους προμηθευτές τους χωρίς να απαιτείται η λήψη δανείου από τραπεζικό ίδρυμα. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να αξιοποιηθούν οι πόροι του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και από έναν σημαντικό αριθμό αγροτών που οι τράπεζες έκριναν ότι δεν είχαν πιστοληπτική ικανότητα.

- Τροποποιήσεις που οφείλονται στα αποτελέσματα της διαβούλευσης του εθνικού θεσμικού πλαισίου υλοποίησης μέτρων-δράσεων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

- Τροποποιήσεις που οφείλονται σε προσαρμογή αρχών κριτηρίων επιλογής καθώς και προτάσεις τροποποίησης αυτών σε ορισμένα μέτρα-δράσεις, με στόχο την καλύτερη στόχευση των προσκλήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Και δύο νέες δράσεις

Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται δύο νέες δράσεις. Η πρώτη αφορά την απόκτηση «Θρυμματιστή κλαδεμάτων για τους ελαιοπαραγωγούς», με στόχο να σταματήσει η καύση των κλαδιών και να χρησιμοποιούνται τα κλαδέματα είτε για παραγωγή κομπόστ είτε για απευθείας ενσωμάτωσή τους στο έδαφος. Το ποσό που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται στα 0,9 εκατ. ευρώ μόλις. Δηλαδή είναι εξαιρετικά μικρό και κατά τα φαινόμενα πρόκειται να χρηματοδοτήσει έναν μικρό αριθμό παραγωγών.

Η δεύτερη δράση αφορά τη «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης». Το ποσό που θα διατεθεί γι’ αυτήν τη δράση ανέρχεται στα 22 εκατ. ευρώ.

 

 

Βιολογική γεωργία

Παράλληλα με την τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης διευρύνονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες για τη «Βιολογική Γεωργία» καθώς επίσης τροποποιούνται οι αρχές των κριτηρίων επιλογής του μέτρου για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στην πληθώρα των αιτημάτων για τις δράσεις του μέτρου. Τα ανωτέρω θα ισχύσουν για την 2η πρόσκληση του μέτρου. Οι καλλιέργειες που είναι επιλέξιμες για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων είναι η ελιά, η σταφίδα, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οινοποιήσιμα σταφύλια, τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή, ο αραβόσιτος κτηνοτροφικός και εδώδιμος, τα χειμερινά σιτηρά, το ρύζι, η μηδική, το τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τα όσπρια, το βαμβάκι, το λινάρι, η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος, ο σόργος, άλλες αροτραίες καλλιέργειες, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η ροδιά, το ακτινίδιο, η συκιά, μικρόκαρπες καλλιέργειες δάσους (φρούτα του δάσους), το αβοκάντο, τα ακρόδρυα, ο καπνός, τα φυλλώδη λαχανικά, τα σταυρανθή, τα βολβώδη κηπευτικά, το καρότο και η πατάτα. Το ύψος των ενισχύσεων ανά εκτάριο όπως διαμορφώνονται για μετατροπή καλλιεργειών από συμβατικές σε βιολογικές και για διατήρηση καλλιεργειών σε βιολογική κατάσταση αναγράφεται στους διπλανούς πίνακες. Στους σχετικούς πίνακες αναγράφονται και οι ενισχύσεις για διατήρηση και μετατροπή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από συμβατικές σε βιολογικές.

 

Η τροποποίηση

Η 1η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2016, μετά από έγκρισή της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση του προέδρου της για κάθε διαπραγμάτευση της πρότασης και των θεμάτων που προκύπτουν με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τροποποίηση επανυποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2017, αφού παρασχέθηκαν από τη χώρα μας οι απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγησή της.

Η τροποποίηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση εταίρων της αγροτικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey