Νέα λίστα βιοκαλλιεργητών

01/07/2012 - 05:56
Άλλη μια λίστα 111 βιοκαλλιεργητών αναρτήθηκε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της νομαρχίας Λέσβου. Πρόκειται για βιοκαλλιεργητές που εντάχθηκαν το 2005 στο πρόγραμμα και πρόκειται να πληρωθούν για το έτος 2008.
Άλλη μια λίστα 111 βιοκαλλιεργητών αναρτήθηκε στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της νομαρχίας Λέσβου. Πρόκειται για βιοκαλλιεργητές που εντάχθηκαν το 2005 στο πρόγραμμα και πρόκειται να πληρωθούν για το έτος 2008.
Όσοι από τους δικαιούχους της παρούσας ανάρτησης κρίνουν ότι έχουν διαφωνία με τα ποσά κυρώσεων, μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην υπηρεσία εντός 10 εργάσιμων ημερών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010.
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από τη δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή εξέτασης προσφυγών εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία και οι αποφάσεις της θα είναι τελεσίδικες.
Όσον αφορά στους δικαιούχους της Λήμνου, η συγκεκριμένη κατάσταση θα αναρτηθεί στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Μύρινας για ενημέρωσή τους, ενώ ισχύουν όλα τα παραπάνω περί ενστάσεων.

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey