Παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο για τα ΑμΕΑ

01/07/2012 - 05:56
Ο αερολιμενάρχης κ. Γιώργος Χρηστίδης απέστειλε επιστολή με την οποία ενημερώνει για σειρά έργων-παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί γενικά για την επέκταση και αναβάθμιση των χώρων του αεροδρομίου Μυτιλήνης, αλλά και ειδικότερα για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους χώρους του.
Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, κ. Σοφίας Μιχάλα, σχετικά με τις ελλείψεις που διαπίστωσε η ίδια σε υποδομές για ΑμΕΑ σε δημόσιους χώρους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο Μυτιλήνης, ο αερολιμενάρχης κ. Γιώργος Χρηστίδης απέστειλε επιστολή με την οποία ενημερώνει για σειρά έργων-παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί γενικά για την επέκταση και αναβάθμιση των χώρων του αεροδρομίου Μυτιλήνης, αλλά και ειδικότερα για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους χώρους του.
Η επιστολή του κ. Χρηστίδη έχει ως εξής:

Κύριε Διευθυντά,
Με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον διάβασα το ρεπορτάζ της εγκρίτου εφημερίδος σας, με τίτλο «Μυτιλήνη, πόλη εχθρική σε άτομα με αναπηρία» της 30ής Απριλίου 2009, που αναφέρεται στη συνέντευξη που παρεχώρησε στα Μ.Μ.Ε. η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Βορείου Αιγαίου, κ. Σοφία Μιχάλα.
Αναφορικά με τις επισημάνσεις της για τον Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλήνης, του οποίου έχω την ευθύνη Διοίκησης από αρχές Ιανουαρίου 2009, επιτρέψτε μου να σημειώσω τα εξής:
1. Με το με αρ. πρωτ. 515/4-3-09 έγγραφο του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης ενημερώθηκε η διοίκηση της ΥΠΑ και οι αρμόδιες διευθύνσεις για την ανάγκη ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ όλων των χώρων υγιεινής του Αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των χώρων των ΑμΕΑ.
Υπήρξε άμεση ανταπόκριση και έγκριση του έργου αρμοδίως, με ολοκλήρωση την ευθεία και άμεση εντολή του Διοικητού της ΥΠΑ κ. Κωνσταντινίδη για προτεραιότητα και επιτάχυνση του έργου, προς τους Διευθυντές, κατά τη σύσκεψη των Αερολιμεναρχών της 11ης Μαρτίου 2009.
2. Μέχρι σήμερα, 30 Απριλίου, έχουν ήδη επισκεφθεί τον Αερολιμένα Μυτιλήνης δύο Μηχανικοί της ΥΠΑ εκ των οποίων ο ένας είναι εξειδικευμένος και αποκλειστικά αρμόδιος σε θέματα ΑμΕΑ.
Η Αρχιτεκτονική μελέτη και ο λεπτομερής προϋπολογισμός του νέου συγκροτήματος έχουν ήδη αποσταλεί στον Αερολιμένα, εντός δε των ημερών αναμένεται η Μηχανολογική μελέτη που έχει ολοκληρωθεί.
Ο Αερολιμένας έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τεχνικούς και εργολάβους, ώστε τόσο η εκτέλεση του έργου να ξεκινήσει άμεσα, όσο και ο προγραμματισμός των εργασιών να είναι τέτοιος που να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να οχλήσει το λιγότερο δυνατόν το επιβατικό κοινό.
3. Ειδικά για τα ζητήματα υγιεινής των ΑμΕΑ, πέραν της πλήρους ανακατασκευής του ήδη υπάρχοντος, προβλέπεται η δημιουργία και δεύτερου χώρου, οι δε προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται είναι οι ισχύουσες μετά την τελευταία αναθεώρηση των σχετικών τεχνικών οδηγιών.
4. Πέραν των ζητημάτων υγιεινής των ΑμΕΑ, έχει ήδη βρεθεί κατάλληλο σημείο και σχεδιάζεται ειδικό Γραφείο Εξυπηρέτησης ΑμΕΑ για την κατάλληλη υποστήριξη κατά τη χρήση όλου του φάσματος των υπηρεσιών του Αερολιμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω ότι ο Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης είναι πέραν της δεκαετίας που ανακατασκεύασε πλήρως τις δύο κύριες εισόδους του Αεροσταθμού, καταργώντας παντού τις σκάλες και καθιερώνοντας αποκλειστικά κατάλληλες ράμπες με μοναδικό κριτήριο τη διευκόλυνση των ΑμΕΑ.
Από έτους, έχει διαφυλάξει τρεις θέσεις μακροχρόνιας στάθμευσης για ΑμΕΑ πλησίον του σταθμού και τρεις επιβίβασης και αποβίβασης στις εισόδους, υποστηριζόμενες από τηλεειδοποίηση των εταιρειών που χρησιμοποιούν οι ΑμΕΑ.
6. Κατά τη σχεδιαζόμενη επέκταση του κτηρίου Αεροσταθμού, του οποίου η δημοπράτηση αναμένεται το προσεχές Φθινόπωρο, προβλέπονται άλλοι δύο χώροι υγιεινής για ΑμΕΑ, ώστε να φτάσουμε συνολικά τους τέσσερις κατ’ ελάχιστον και με ευρεία διασπορά σε όλο το κτήριο.
Επιπλέον, προβλέπεται η ανακατασκευή των ραμπών εισόδου στο κτήριο του Αεροσταθμού, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προδιαγραφές.
Κύριε Διευθυντά,
Κλείνοντας την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι η ΥΠΑ και βεβαίως ο Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης και το προσωπικό του, αντιμετωπίζουν το σύνολο του επιβατικού κοινού με κριτήριο πρωτίστως την ασφαλή και ακολούθως την ικανοποιητική χρήση των υπηρεσιών που ένας Αερολιμένας προσφέρει.
Μέχρι σήμερα, περιστατικό επισφαλούς χρήσης μέσων ή υπηρεσιών του Κρατικού Αερολιμένα Μυτιλήνης δε σημειώθηκε. Κανένα.
Όσο για την ικανοποιητική χρήση, σας διαβεβαιώνουμε ότι εργαζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, γνωρίζοντας ότι το καλύτερο είναι πάντα εχθρός του καλού.

Μετά τιμής
Ο Αερολιμενάρχης
Γ. Χρηστίδης
 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey