Ιερά-Γέρρα-Γέρα 45

Η Παναγιούδα, το υπαίθριο μουσείο Η Παναγιούδα, το υπαίθριο μουσείο

Το Ταφικό Μνημείο της Παναγιούδας

21/02/2019 - 16:51

 

Το 1987, είχα δημοσιεύσει στα «Χνάρια τα Παληά»*, την Παναγιούδα, ανάμεσα σε Πλακάδο και Παλαιόκηπο, μέσα στον ελαιώνα, που την χαρακτήρισα «Υπαίθριο Μουσείο»! Υπάρχει η επιγραφή ότι κτίστηκε «ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ-Δ/ΔΩΝ ΠΛΑΚΑΔΟΥ 1933». Κατέγραψα τα αμέτρητα αρχιτεκτονικά μέλη γύρω του και στα πεζούλια του, που τα τοποθέτησα στο σκαρίφημα του τοπογραφικού, του βιβλίου! Γύρω η κεραμική άφθονη! Αρκετά από τα μέλη αυτά, όπως τα δύο επιθήματα με σταυρό, ο αρράβδωτος κίονας, το ιωνίζον κιονόκρανο, ένας ημικιονίοσκος παραθύρου, οι δύο κιονίσκοι ,ο υπέροχος κοσμήτης και ο σταυρός στην πρόσοψη, όλα σε μάρμαρο, μας δίνουν την Παλαιοχριστιανική Βασιλική, που υπήρχε σ’ αυτόν τον χώρο! Όμως εδώ υπάρχουν και άλλα 4 ογκώδη μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία χαρακτήρισα από τότε «προγενέστερα» του χριστιανικού ιερού! Πρόκειται για δύο ορθογώνια μέλη, με κοίλη την μία πλευρά που φέρει στα άκρα λεοντοπόδαρα!(1,50x0,47x0,40 μ.)! Το ένα είναι σπασμένο στο ένα άκρο! Επίσης υπάρχει μια ορθογώνια βάση, σπασμένη στην μέση, με περιμετρική ταινία σχήματος Π (πλάτους 20 εκ. και 13,11 εκ. στις τρεις πλευρές, η οποία φέρει αύλακες στερέωσης (1,57x0,55x0,20 μ.). Το τέταρτο μέλος είναι ορθογώνιο, απλό (1,50x0,66x0,30 μ.) με γόμφο στην άνω πλευρά. Επίσης υπάρχουν και άλλα, σκόρπια, μικρότερα δομικά μέλη! Στην νότια πλευρά του ναΐσκου υπάρχει στο χώμα μονολιθική λάρνακα, από καφέ ανδεσίτη, μήκους 2,15 μ., πλάτους 0,78 μ. και πάχους τοιχώματος 10 εκ. Είναι γεμάτη χώμα και δεν είναι δυνατή η μέτρηση του βάθους! Πρέπει να επισημανθεί και ένα άλλο κομμάτι, αριστερά της θύρας, ορθογώνιο, με αυξανόμενο μήκος προς τα άνω, όπου η άνω επιφάνεια φέρει προέκταση στις στενές πλευρές και διακρίνονται κοιλότητες συνδέσμων! Είναι δυστυχώς καλυμμένο με ασβέστη! Τελικά μετά από την ύπαρξη ανάλογων μελών με λεοντοπόδαρα, που βρέθηκαν στη βόρεια νεκρόπολη της Μυτιλήνης (στην πλαγιά, μετά τις εγκαταστάσεις Κουρτζή, έχει φωτογραφηθεί το 1990 ανάλογο ταφικό μνημείο), που έχουν μεταφερθεί στην αυλή του Μουσείου**, πρέπει να σκεφτούμε την ύπαρξη ανάλογου σημαντικού ταφικού μνημείου, των Ελληνορωμαϊκών χρόνων, στην περιοχή, με το οποίο πιθανόν σχετίζεται η λάρνακα (αν δεν ανήκε στην παλαιοχριστιανική). Εκεί σύμφωνα με την τάση «εκχριστιανισμού» των «Εθνικών εγκαταστάσεων», κτίστηκε μετά από αιώνες, η παλαιοχριστιανική βασιλική! Σκέπτομαι ότι όλη αυτή εγκατάσταση (39ο 04 79.50, 26ο 46 05.81), πρέπει να είχε σχέση με τον μεγάλο αρχαιολογικό χώρο της Μάνας, που βρίσκεται 1 περίπου χιλιόμετρο προς τα δυτικά! Ανήκει στα μνημεία που φέρνουν την σκέψη μακριά, σε άγνωστες πτυχές ιστορίας, που ίσως ποτέ να μην «αρθρώσουν λόγο» στο μέλλον!

* Στα Χνάρια τα Παλιά, σελ. 36 και πίνακας σελ. 166.

** Ευχαριστώ τον Αρχαιολόγο Γιάννη Κουρτζέλη που μου υπέδειξε την θέση στην Μυτιλήνη!

 

 

το μέλος με τα λεοντοπόδαρα

το άλλο (ακρωτηριασμένο)

η βάση

η λάρνακα

η σελίδα του βιβλίου το 1987

το ανάλογο ταφικό μνημείο της Μυτιλήνης (1990)

το μέλος της Μυτιλήνης στο μουσείο (2018)

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey