FOLLOW US
Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017 13:48

Ενημερωτική Συνάντηση για τους αλιείς

 

Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προσκαλεί με ανακοίνωσή του, τους επαγγελματίες αλιείς του νησιού στην 2η Ενημερωτική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6 το απόγευμα στο  Πολύκεντρο (πρώην σαπουνοποιείο)   στο Πλωμάρι.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει ενημέρωση για τα εξής θέματα:

 

  • Επιδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
  • Αποσύρσεις σκαφών με οικονομική ενίσχυση.
  • Αλιευτικός τουρισμός.
  • Αλιεύματα (καταγραφή, προστασία, πρόσφατα δεδομένα).

 

 

Κατηγορία Περιφέρεια

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια», καθώς και «Καινοτομία στην αλιεία».

Οι πιστώσεις για το πρόγραμμα «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», χρηματοδοτείται με 36 εκατ. ευρώ, ενώ στα 5 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι πιστώσεις του προγράμματος «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες».

Οι προσκλήσεις απευθύνονται στις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα Λιμενικά Ταμεία. Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.

β) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων.

γ) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. Επίσης η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί και στην αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Η υποβολή των προτάσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2017 (για τα έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες) και 31 Δεκεμβρίου 2018 (για τα έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες).

Επίσης εκδόθηκε και το πρόγραμμα «Καινοτομία στην Αλιεία» με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση απευθύνεται προς ερευνητικούς οργανισμούς και καλύπτει επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή:

- Νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού.

- Νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών.

- Νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι στις 24 Ιουλίου 2017 και η λήξη με την οριστική εξάντληση των πόρων της πρόσκλησης.

 

 

 

 

 

Κατηγορία Αγρότες

Τον επανακαθορισμό των ορίων της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου στη διάσκεψη για τη βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα της Μάλτας τις προηγούμενες ημέρες. Ο υπουργός έκανε λόγο για νομοσχέδιο που θα πάει σύντομα για ψήφιση στη Βουλή, ωστόσο απέφυγε να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο καλύτερος έλεγχος της αλιείας και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων. Το πρακτικό αποτέλεσμα του νομοσχεδίου θα είναι η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τον έλεγχο της αλιείας στη χώρα. Αναμένεται να τεθούν στενότεροι περιορισμοί στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας και πρόκειται για πάγιο αίτημα όσων δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική αλιεία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στενότερη παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα στη Μεσόγειο.

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ προκύπτει μια αδήριτη ανάγκη να δράσουμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα τόσο των ιχθυοαποθεμάτων όσο και των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι επερχόμενες γενεές θα συνεχίσουν να ζουν από την αλιεία και γι’ αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη μικρή παράκτια αλιεία, να εξαλείψουμε την παράνομη και λαθραία αλιεία και να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα. Πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω στην έρευνα και την καινοτομία, στις καλές πρακτικές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με γνώμονα πάντα την αειφόρο διαχείριση των υδρόβιων βιολογικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος», τόνισε ο κ. Αποστόλου.

 

10ετής σχεδιασμός για τη διάσωση των αλιευμάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διαπραγματεύσεις πολλών μηνών συμφωνήθηκε ένα δεκαετές πλαίσιο δεσμεύσεων για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου και την προστασία του περιβαλλοντικού και οικονομικού πλούτου της περιοχής.

Η διακήρυξη της Μάλτας «MedFish4Ever» καθορίζει λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια με βάση φιλόδοξους, αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Υπεγράφη από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων των χωρών που βρίσκονται τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ακτογραμμή της Μεσογείου. Με την υπογραφή της διακήρυξης, το ζήτημα αποκτά πολιτική διάσταση και παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε τεχνικό μόνο επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας που ξεκίνησε με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κατάνια της Σικελίας το Φεβρουάριο του 2016.

Τα υπογράφοντα μέρη δεσμεύτηκαν ως προς τα εξής:

- Να μεριμνήσουν ώστε έως το 2020 όλα τα κύρια μεσογειακά αποθέματα να αποτελούν αντικείμενο συλλογής δεδομένων και επιστημονικής αξιολόγησης σε τακτική βάση. Ιδίως οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για να εμπλουτιστεί η επιστημονική γνώση.

- Να καταρτίζουν πολυετή σχέδια διαχείρισης για όλους τους βασικούς τύπους αλιείας. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αυτήν με την πρότασή της για ένα πολυετές σχέδιο αλιείας όσον αφορά τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική.

- Να εξαλείψουν την παράνομη αλιεία έως το 2020, μεριμνώντας ώστε όλα τα κράτη να διαθέτουν νομικό πλαίσιο και τις απαραίτητες ικανότητες σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να πληρούν τις υποχρεώσεις ελέγχου και επιθεώρησης που υπέχουν. Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) θα είναι επικεφαλής της προσπάθειας δημιουργίας εθνικών συστημάτων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

- Να στηρίζουν τη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας, εξορθολογίζοντας τα συστήματα χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων, όπως την αναβάθμιση στόλων με τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία χαμηλού περιβαλλοντικού αντίκτυπου, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των αλιέων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην υπουργική διάσκεψη της Μάλτας «MedFish4Ever» εκπροσωπήθηκαν τα ακόλουθα μέρη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οκτώ κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος), επτά τρίτες χώρες (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Τουρκία, Αλβανία, Μαυροβούνιο), ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Ε.Ε. για τη Μεσόγειο.

Κατηγορία Οικονομία

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), οι πόροι του οποίου θα ανέλθουν σε 388,77 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2014 - 2020. Η έγκριση του προγράμματος δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Κατηγορία Οικονομία
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015 15:08

Άδειες αλιείας για τόνο και ξιφία

Οι ψαράδες που επιθυμούν άδεια αλιείας μακρύπτερου τόνου ή ξιφία, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), με την προϋπόθεση ότι το σκάφος τους: α) έχει άδεια αλιείας σε ισχύ, β) διαθέτει σε πλήρη λειτουργία, συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), γ) διαθέτει κωδικό για το ηλεκτρονικό ημερολόγιο (ERS), δ) φέρει τα αλιευτικά εργαλεία LLD (παρασυρόμενα παραγάδια) ή / και LHM (πετονιές με το χέρι και πετονιές με μηχανοκίνητο καλάμι). 

Κατηγορία Οικονομία

Υπογράφηκαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί ανέρχεται τα 33,2 εκατ. ευρώ.

Κατηγορία Οικονομία

Έως τις 28 Νοεμβρίου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από επαγγελματίες ψαράδες για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών τους.

Κατηγορία Οικονομία

Το ζήτημα της χορήγησης αδειών για την αλιεία στα διεθνή ύδατα αναδεικνύει με ερώτηση του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ζερδελής.

Κατηγορία Οικονομία
Παρασκευή, 07 Μαρτίου 2014 16:09

Μάχη στην αγορά του ψαριού

Το ψάρι δύσκολα φεύγει από το μυτιληνιό τραπέζι, ακόμα και σε καιρούς κρίσης. Άλλωστε το νησί μας φημίζεται για τα φρέσκα και τα φθηνά του ψάρια. Μπορεί τα ακριβά αλιεύματα να μην έχουν τη ζήτηση που είχαν παλιότερα, ωστόσο η θάλασσα φροντίζει και για τα πορτοφόλια που δεν είναι γεμάτα.

Κατηγορία Οικονομία

Tα αλιευτικά σκάφη που έχουν ολικό μήκος από 12 έως 15 μέτρα, καθώς και τα μικρότερα σκάφη στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών ή άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, υποχρεούνται να φέρουν συσκευή αυτόματου εντοπισμού (VMS), την οποία μπορούν να προμηθευτούν με επιδότηση.

Κατηγορία Οικονομία

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των ψαράδων της Λέσβου, κι ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο Καλλονής. Αντικείμενο της διαμάχης είναι οι επαγγελματικές άδειες αλιείας και το ποιοι δικαιούνται να τις κατέχουν.

Κατηγορία Οικονομία
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 16:21

Ηλεκτρονική καταγραφή αλιευμάτων

Τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, υποχρεούνται να καταγράφουν τα αλιεύματά τους με ηλεκτρονικά μέσα και να διαβιβάζουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή.

Κατηγορία Οικονομία
Σελίδα 1 από 6
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top