Με το «κιάλι» οι αγροτικοί ιατροί των άγονων Περιφερειακών Ιατρείων, παρά τα επιδόματα

Η «omerta» της υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στη Λεσβιακή ύπαιθρο

06/02/2023 - 09:00 Ενημερώθηκε 10/03/2023 - 20:04

Για επιχειρούμενη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα αγροτικά ιατρεία κάνουν λόγο οι πρόεδροι των περισσότερων χωριών της Λέσβου, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται εξαντλούνται στην συνταγογράφηση.  

Γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι αγροτικοί ιατροί που προσλαμβάνονται για να στελεχώνουν τα Περιφερειακά Ιατρεία καταλήγουν να στελεχώνουν τα Κέντρα Υγείας Ι ΚΥ ή το Νοσοκομείο Μυτιλήνης καλύπτοντας τα κενά που προκύπτουν εκεί με την συγκατάθεση -ως προς την μετακίνησή τους -της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου .  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας από το 2016 όσο και με απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το 2017 προβλέπονται ειδικά επιδόματα για τους Αγροτικού Ιατρούς των άγονων ΠΙ και των δυσπρόσιτων περιοχών προκειμένου αυτές να εξασφαλίσουν τον γιατρό τους, που όμως τελικά παρά τα επιδόματα εξαντλείται σε ρόλο διοικητικού υπαλλήλου κάποιες φορές την εβδομάδα.  

Στο ΦΕΚ 1919 του 2016 (Τεύχος Β’ 1919/28.06.2016) που φέρει τις υπογραφές των τότε Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξάνθου, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Χουλιαράκη και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και συγκεκριμένα στην απόφαση (Αριθμ. Α2γ/οικ. 43080) με τίτλο : «Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά» περιλαμβάνονται και περιφερειακά/ αγροτικά ιατρεία της Λέσβου. Με αυτό το ΦΕΚ προβλέπεται ειδικό μηνιαίο επίδομα, ύψους 400 ευρώ, για τους γιατρούς που υπηρετούν στις συγκεκριμένες μονάδες υγείας.  

Η «διακοπή» καταβολής του επιδόματος 

Στο ίδιο ΦΕΚ 1919 του 2016 (Τεύχος Β’ 1919/28.06.2016) αναφέρεται ότι «Στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεους και επί θητεία, που διορίζονται στα ανωτέρω Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας καθώς και στους ιατρούς που θα αιτηθούν παράταση θητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 400,00 ευρώ. 3. Το επίδομα χορηγείται αναδρομικά από 21-2-2016, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4368/2016 (Α΄ 21) και στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους, επί θητεία και με παράταση) που συνεχίζουν να υπηρετούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στα ανωτέρω Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης του ιατρού σε Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο διαφορετικό από το οριζόμενο στην απόφαση διορισμού του, διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου υπηρετεί με παράταση θητείας σε ένα από τα προαναφερόμενα ιατρεία».  

Και επίδομα από την Περιφέρεια  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επί Χριστιάνας Καλογήρου, το 2017, με απόφασή της ενέκρινε την παροχή οικονομικού κινήτρου για να κάνει πιο δελεαστικά τα δυσπρόσιτα αγροτικά και πολυδύναμα ιατρεία των νησιών, τα οποία δεν μπορούσαν να στελεχωθούν επαρκώς από ιατρικό προσωπικό. Το καθεστώς αυτό διατήρησε και η ακόλουθη Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη. Μάλιστα όπως προκύπτει το κατά κεφαλήν μηνιαίο ποσό κυμαίνεται στα 200 ευρώ για εκείνους τους γιατρούς που βρίσκονται σε περιοχές έχοντας εξασφαλίσει στέγη (σε πολλές διατίθεται από τους κατά τόπους φορείς ή από δωρεές ιδιωτών σπίτι σε γιατρό) και στα 300 ευρώ περίπου για εκείνους που καταβάλλουν ενοίκιο.  

Τα άγονα Περιφερειακά Ιατρεία της Λέσβου 

Αναλυτικότερα στα Άγονα Περιφερειακά Ιατρεία της Λέσβου, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 1919/28.06.2016), που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 2ης ΔΥΠΕ περιλαμβάνονται το ΠΙ Στύψης (Αριθμός θέσεων 1), ΠΙ Κλειούς (Αριθμός θέσεων 1), ΠΙ Σκουτάρου (Αριθμός θέσεων 1), ΠΙ Μανταμάδου (Αριθμός θέσεων 1), ΠΙ Σκαλοχωρίου (Αριθμός θέσεων 1), ΠΙ Φίλιας (Αριθμός θέσεων 1), Συκαμιάς (Αριθμός θέσεων 2). Τα συγκεκριμένα ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κέντρου Υγείας Καλλονής.  

Επίσης περιλαμβάνονται τα ΠΙ Παλαιοχωρίου (Αριθμός θέσεων 1)και ΠΙ Ακρασίου (Αριθμός θέσεων 1) και ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου.  

Ακόμη περιλαμβάνονται ΠΙ Βατούσας (Αριθμός θέσεων: 1), Ερεσού (Αριθμός θέσεων: 2), Σιγρίου (Αριθμός θέσεων: 1), ΠΙ Μεσοτόπου (Αριθμός θέσεων: 1) που υπάγονται στο ΚΥ Άντισσας.  

Όπως διασταυρώθηκε από την πλειονότητα των προέδρων των Κοινοτήτων στις οποίες βρίσκονται τα προαναφερόμενα Περιφερειακά Ιατρεία η παρουσία των αγροτικών ιατρών εξαντλείται στις 1-2 φορές την εβδομάδα ενώ υπάρχουν εβδομάδες κατά τις οποίες ο αγροτικός ιατρός δεν επισκέπτεται καθόλου το Περιφερειακό Ιατρείο, που βάσει της σύμβασης εργασίας καλείται να καλύπτει. Εξαίρεση αποτελεί το ΠΙ Μανταμάδου όπου όπως επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος Χαράλαμπος Τζελαΐδης ο γιατρός βρίσκεται στο ΠΙ πέντε μέρες την εβδομάδα.  

Ο πρόεδρος της Βατούσας Άβελ Σπανέλλης έκανε λόγο για συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας τονίζοντας ότι οι υπηρεσίες του αγροτικού ιατρού εξαντλούνται στην συνταγογράφηση. Παράλληλα επισημαίνει ότι η σύνδεση με το πλησιέστερο ΚΥ κρίνεται ανεπαρκής και πως οι κάτοικοι του χωριού, πρακτικά, θα πρέπει να έχουν δικό τους ΙΧ αν θέλουν να μετακινηθούν στο ΚΥ Άντισσας.  

Η πραγματικότητα  

Αυτό που ισχύει είναι ότι οι Αγροτικοί Ιατροί παρέχουν υπηρεσίες μία με δύο φορές την εβδομάδα καθώς καλούνται να καλύψουν τα κενά των Κέντρων Υγείας και του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.  

Το γεγονός ότι αγροτικοί ιατροί στελεχώνουν το Νοσοκομείο επιβεβαιώνει και ο Διοικητής του Νοσοκομείο Μυτιλήνης, Γιώργος Καμπούρης.  

Μάλιστα σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες αγροτικός ιατρός σε χαρακτηριζόμενο άγονο ΠΙ του νησιού καλύπτει τα υπηρεσιακά κενά που υπάρχουν στην Μονάδα Νεφρού του Βοστάνειου. Κενά για τα οποία έχουν διαμαρτυρηθεί κατά το παρελθόν νεφροπαθείς και συγγενείς τους.  

Αναλυτικότερα, οι αγροτικοί ιατροί κάνουν εφημερίες στα ΚΥ που υπάγονται, ή στο Νοσοκομείο, έτσι την επαύριο της εφημερίας έχουν δικαιωματικά ρεπό. Αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει για το Αγροτικό Ιατρείο ότι οι υπηρεσίες που παρέχει ο γιατρός του χρονικά περιορίζονται στις 2 φορές την εβδομάδα.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΚΥ Καλλονής, Αλέξανδρο Ροδίτη οι αγροτικοί γιατροί εφημερεύουν στο ΚΥ και μπορούν να κάνουν μέχρι 7 εφημερίες τον μήνα. Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι είναι μια κατάσταση που επικρατεί αρκετά χρόνια και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προκειμένου το ΚΥ να αποκτήσει το προσωπικό που χρειάζεται και τα ΠΙ να λειτουργούν όπως πρέπει.  

Σημειώνεται ότι στο ΚΥ Καλλονής υπάγονται, σύμφωνα με το ΦΕΚ, 7 χαρακτηρισμένα άγονα ΠΙ και 8 αγροτικοί ιατροί.  

Η «παθογένεια» ή μάλλον η προβληματική και ελλιπής λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων έγκειται στην ανεπάρκεια άλλων δομών υγείας που συνδέονται με αυτά και συγκεκριμένα των ΚΥ και του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Γεγονός, που όπως διασταυρώθηκε γνωρίζουν, οι αρμόδιοι της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.  

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της καλύτερης παροχής υπηρεσιών υγείας του Βοστάνειου και των Κέντρων Υγείας υποβαθμίζεται η λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων όταν την ίδια στιγμή, με αποφάσεις τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δίνονται επιδόματα για την στελέχωση των άγονων περιφερειακών ιατρείων. Εκ του αποτελέσματος τα επιδόματα αυτά δεν επιτυγχάνουν τον ρόλο για τον οποίο αποφασίστηκε να δοθούν, αφού η λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων περιορίζεται σε 2 φορές την εβδομάδα και όχι πέντε, όπως περιλαμβάνει το πρόγραμμα λειτουργίας τους.  

Ωστόσο αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι κάποιοι επαναπαύονται με την κατάσταση αυτή και όσο δεν αναμοχλεύεται το θέμα διαιωνίζεται η υπάρχουσα κατάσταση με το πρόβλημα να διογκώνεται.  

Το γεγονός δε, ότι τα αγροτικά ιατρεία εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό ασθενών και περιστατικών ως αποτέλεσμα του περιορισμένου χρόνου λειτουργίας τους και του υψηλού οικονομικού τιμήματος λειτουργίας τους δεν αποκλείει το γεγονός ότι θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Με ότι αυτό συνεπάγεται για τον πληθυσμό των ακριτικών περιοχών ο οποίος κινείται μειούμενος. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι το αίσθημα ασφάλειας ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διατήρησης του πληθυσμού σε μία ακριτική περιοχή.  

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Άντισσας, Στρατής Παυλής, σε δήλωσή του στο «Ε» τόνισε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίζει αγροτικά ιατρεία και Κέντρα Υγείας για να στηρίζει τα Νοσοκομεία, επιστρατεύοντας τις μετακινήσεις. Τόνισε ότι η ορθή λειτουργία των ΠΙ θα προκύψει μόνο μέσα από την πλήρη στελέχωση όλων των μονάδων υγείας με μόνιμο προσωπικό.  

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Υγείας Άντισσας είναι το πρώτο ΚΥ που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και παρά την ιστορική του σημασία και την ακριτική περιοχή την οποία εξυπηρετεί εντούτοις δεν μπορεί να καλύψει όλες τις βάρδιες των ασθενοφόρων με αποτέλεσμα να συνεργάζεται με το ΕΚΑΒ και το ΚΥ Καλλονής με ότι αυτό συνεπάγεται για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε μια κρίσιμη στιγμή. Ενώ παράλληλα παρουσιάζει κενά σε πλήρωμα ασθενοφόρου, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρούς γενική ιατρικής, παιδίατρο και μαία κά.  

Δεν εδέησε να μας απαντήσει...  

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ρεπορτάζ, που στόχο είχε την επίλυση του προβλήματος, το «Ε» επικοινώνησε αλλεπάλληλες φορές με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου με στόχο την απάντηση του Διοικητή Χρήστου Ροϊλού στο ερώτημα μας πως η 2η ΔΥΠΕ θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία των αγροτικών ιατρείων και στην προκειμένη περίπτωση των χαρακτηρισμένων άγονων. Ωστόσο, παρά την προσπάθειά μας η άρνηση επικοινωνίας από πλευράς Διοικητή, δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε τις δικές του απαντήσεις, Σημειώνεται ότι το «Ε» υπέβαλε τόσο γραπτά ερωτήματα όσο και προφορικά στην γραμματεία του ίδιου, ενώ αλλεπάλληλες φορές ο κ. Ροϊλός εκλήθη στο τηλέφωνο.  

 

Γενική Ροή Ειδήσεων

PROUDLY POWERED BY CJ web | Copyright © 2017 {emprosnet.gr}
Made with love and a lot of coffee by CJ web, Creative web Journey